Sylabus předmětu SVNK2 - Světový jazyk - Němčina K 2 (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVNK2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Němčina K 2
Název předmětu anglicky:
German K 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev)na úrovni blížící se B2.
 
Obsah předmětu:
1.
Lektion 8 (dotace 0/0)
 
a.
Kennenlernen, Freizeit
b.
trotzdem
c.
Phonetik - Betonung

2.
Lektion 8 (dotace 0/0)
 
a.
Freizeitaktivitäten
b.
Konjunktiv II --Präsens

3.
Lektion 9 (dotace 0/0)
 
a.Einkaufen
b.Komparation, als x wie

4.
Lektion 9 (dotace 0/0)
 
a.
Einkaufen
b.Adjektivdeklination - unbestimmter Artikel
c.
Adjektivdeklination - unbestimmter Artikel

5.
Lektion 10 (dotace 0/0)
 
a.
Kommunikation
b.Adjektivdeklination - bestimmter Artikel
c.
Wortbildung

6.
Lektion 10 (dotace 0/0)
 
a.
Kommunikation
b.
Passiv Präsens
c.
was für ein

7.
Lektion 11 (dotace 0/0)
 
a.
Unterwegs
b.Lokale Präpositionen I.

8.
Lektion 11 (dotace 0/0)
 
a.Lokale Präpositionen II.
b.deshalb

9.
Lektion 12 (dotace 0/0)
 
a.
Reisen
b.
Lokale Präpositionen

10.Lektion 12 (dotace 0/0)
 
a.Reisen
b.
Temporale Präpositionen
c.
Adjektivdeklination ohne Artikel

11.
Lektion 13 (dotace 0/0)
 
a.Geld
b.Indirekte Fragen
c.
Lassen

12.
Lektion 14 (dotace 0/0)
 
a.
Lebensstationen
b.
Präteritum, Perfekt
c.
Konjunktiv

13.Wiederholung (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
konzultace
10 h
příprava na zkoušku
28 h
příprava na průběžný test
18 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, student musí uspět minimálně na 70%, tzn. musí získat minimálně 42 bodů z 60. Po udělení zápočtu je student připuštěn k ústní zkoušce testující ústní projev (plynulost, přesnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost). Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Doba trvání zkoušky je 15 minut a minimální hranice úspěšnosti 60%, maximální 100%. Student je ohodnocen známkou A-F.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HILPERT, S. Schritte 4 international : Kursbuch + Arbeitsbuch. 1. vyd. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2007. 184 s. ISBN 978-3-19-001854-3.

Doporučená:
SPECHT, F. -- GOTTSTEIN-SCHRAMM, B. -- KALENDER, S. Schritte Übungsgrammatik. Ismaning: Hueber Verlag, 2010. 184 s. ISBN 978-3-19-301911-0.
NIEBISCH, D. Schritte international 3+4: Intensivtrainer mit Audio CD. Ismaning: Hueber Verlag, 2009. 80 s. ISBN 978-3-19-011853-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: