Sylabus predmetu PEM - Pokročilé ekonomicko-matematické metody (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PEM
Název v jazyce výuky: Pokročilé ekonomicko-matematické metody
Název česky: Pokročilé ekonomicko-matematické metody
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Josef Holoubek, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Michaela Staňková (cvičící, přednášející, zkoušející)
RNDr. Lenka Viskotová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Matematika IIEkonomicko matematické metodyEkonometrie I
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je na základě komentovaných případových studií shrnout poznatky a znalosti z předmětů Ekonometrie, Matematika a Ekonomicko-matematické metody a dále prezentovat přístupy k řešení problémů teoreticky prezentovaných jen v omezené šíři. Studenti zde získají dovednosti použitelné nejen v praxi, ale např. též pro zpracování závěrečných prací.
 
Obsah předmětu:
1.Základy matematické ekonomie (dotace 8/8)
 
a.Modelování dlouhodobých finančních produktů
b.Popis a vlastnosti ekonomických funkčních vztahů
c.Odvozování vybraných mikroekonomických vztahů
d.Extremální ekonomické úlohy

2.Vícekriteriální rozhodování (dotace 8/8)
 
a.Metody stanovení vah variant
b.Rozhodování za nejistoty
c.Analýza citlivosti preferenčního pořadí variant
d.Vícekriteriální rozhodování za nejistoty

3.Kvantitativní případové studie (dotace 12/12)
 
a.Pokročilá aplikace lineárního programování
b.Teorie duality a analýza citlivosti
c.Modely optimalizace sítě
d.Aplikace dynamického programování
e.Aplikace nelineárního programování
f.Aplikace analýzy obalu dat
g.Principy heuristických metod
h.Rozhodovací stromy
i.Aplikace teorie front a teorie zásob
j.Markovské rozhodovací procesy
k.Simulační techniky validace

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h
     zpracování projektů60 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Projekt z oblasti matematické ekonomie a projekt z oblasti rozhodovacích problémů. Závěrečná zkouška.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMEZNÍK, I.Úvod do matematické ekonomie pro ekonomyBrnoFakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně :2011978-80-214-4239-9
ZJABLONSKÝ, J. -- DLOUHÝ, M.Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotekPrahaProfessional Publishing200480-86419-49-5
ZPLEVNÝ, M. -- ŽIŽKA, M.Modelování a optimalizace v manažerském rozhodováníPlzeňZápadočeská univerzita2007978-80-7043-435-2
DHILLIER, F S.Introduction to management science: a modeling and case studies approach with spreadsheetsBoston [u.a.McGraw-Hill/Irwin2008978-007-125927-9
DDOWLING, E T.Introduction to mathematical economics978-0-07-176251-9
DHILLIER, F S.Introduction to operations researchBostonMcGraw-Hill2010978-007-126767-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: