Sylabus predmetu ISF - Informační systémy finančních institucí (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ISF
Název předmětu česky:
Informační systémy finančních institucí
Název předmětu anglicky: Information Systems of Financial Institutions
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Ludmila Kunderová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pondělí9.00-10.50Q15
Přednáška
Každý týden
48
Čtvrtek
7.00-8.50
Q06
J. Klegová
Cvičení
Sudý týden20
Čtvrtek
7.00-8.50
Q06
J. Klegová
Cvičení
Lichý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámení posluchače s problematikou nasazení různých informačních systémů ve vybraných typech finančních institucí a jeho vybavení nezbytnými teoretickými i praktickými poznatky o principech, možnostech a charakteristikách různých typů systémů, které jsou v současné době nasazovány v bankovním i nebankovním sektoru, při platebním styku a mezibankovní výměně dat. Studenti získají znalosti z oblasti bezpečnosti v oblasti informačních systémů s důrazem na finanční prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
Informační systémy (dotace 12/6)
 
a.
Architektura informačních systémů
b.
Podnikové systémy (ERP), jejich principy a význam pro řízení
c.
ERP systém Microsoft Dynamic Nav, jeho moduly, funkce a data

2.
Bankovní informační systémy a systémy nebankovních finančních institucí (dotace 4/2)
 
a.
ERP a jejich moduly
b.
Informační systémy fibabnčních institucí - specifické vlastnosti

3.
Platební a zúčtovací systémy (dotace 4/2)
 
a.
Platební systémy - elektronické platby
b.
Zúčtovací systémy

4.
Analytické procesy a nástroje (dotace 2/1)
 
a.
Strukturovaná analýza podnikových informačních systémů
b.
CASE nástroje pr podporu modelování

5.Bezpečnost a řízení bezpečnostních rizik (dotace 6/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
konzultace
0 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
34 h
příprava prezentace
4 h
zpracování seminární práce30 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet: Studenti napíšou seminární práci na libovolné téma související s problematikou a svou práci odprezentují. Povinný zápočtový test je v rozsahu výuky zpřednášek i cvičení (20 textových otázek v elektronickém testu). Podmínkou pro udělení zápočtu je 14 správně odpovězených otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MLÝNEK, J. Zabezpečení obchodních informací. 1. vyd. Brno: Computer Press, 154 s. ISBN 978-80-251-1511-4.
RÁBOVÁ, I. Podnikové informační systémy a technologie jejich vývoje. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. 139 s. ISBN 978-80-7399-599-7.

Doporučená:
RÁBOVÁ, I. Informační systémy/Informační technologie. Brno: Konvoj Brno, 2003. 26 s. ISBN 80-7302-060-2.
BASL, J. -- BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. 283 s. ISBN 978-80-247-2279-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 12. 2019.

Typ výstupu: