Sylabus predmetu SZHP - Státní zkouška z hospodářské politiky (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SZHP
Název předmětu česky:
Státní zkouška z hospodářské politiky
Název předmětu anglicky:
State Exam in Economic Policy
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Garantující ústav: Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant)
Prerekvizity: (Hospodářská politika II nebo nyní Hospodářská politika II) a (Makroekonomie II nebo nyní Makroekonomie II) a (Veřejné finance II nebo nyní Veřejné finance II)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je ověřit soubornou zkouškou znalosti studentů z oblasti hospodářské politiky na středně pokročilé úrovni. Zkouška obsahuje témata předmětu Hospodářská politika II, Makroekonomie II, Veřejné finance II. Zkouška je součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia.
 
Obsah předmětu:
1.Státní zkouška (dotace 0/0)
 
a.odborná rozprava k tématům hospodářské politiky

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
komisionální ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: