Sylabus predmetu SZEA - Státní zkouška z ekonomie v AJ (PEF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SZEA
Název v jazyce výuky: State Exam in Economics
Název česky: Státní zkouška z ekonomie v AJ
Název anglicky: State Exam in Economics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: (Vývoj ekonomického myšlení v AJ nebo nyní Vývoj ekonomického myšlení v AJ) a (Makroekonomie II v AJ nebo nyní Makroekonomie II v AJ) a (Mikroekonomie II v AJ nebo nyní Mikroekonomie II v AJ)
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je ověřit soubornou zkouškou znalosti studentů z oblasti ekonomické teorie na středně pokročilé úrovni. Zkouška obsahuje témata předmětu Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Vývoj ekonomického myšlení. Zkouška je součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia.
 
Obsah předmětu:
1.Státní zkouška (dotace 0/0)
 
a.odborná rozprava k tématům ekonomické teorie

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost řešit problémy

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
komisionální ústní zkouška
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: