Sylabus předmětu SZZ - Státní závěrečná zkouška (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SZZ
Název předmětu česky: Státní závěrečná zkouška
Název předmětu anglicky: Final State Exam
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
státní závěrečná zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petra Křupalová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Diplomní seminář nebo Diplomní seminář IS/ICT nebo Diplomní seminář IS/ICT v AJ nebo Diplomní seminář Kybernetika nebo Diplomní seminář v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je ověřit soubornou zkouškou znalosti studentů z oboru studia a ze studijní specializace. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce. Absolvování státní závěrečné zkoušky je podmínkou řádného ukončení studia a udělení titulu podle zákona o VŠ.
 
Obsah předmětu:
1.
Státní závěrečná zkouška (dotace 0/0)
 
a.obhajoba diplomové práce
b.
odborná rozprava k tématům studijního oboru
c.
odborná rozprava k tématům specializace studia

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
komisionální ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-HPS-FIM Finance a investiční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-HPS-UAD Účetnictví a daně, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-SIA-EIA Economic Informatics, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor N-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. dne 13. 2. 2020.

Typ výstupu: