Sylabus předmětu OKAJ - Obchodní jazyk - angličtina (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OKAJ
Název předmětu česky:
Obchodní jazyk - angličtina
Název předmětu anglicky: Language in Business - English
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, zkoušející)
PaedDr. Irena Ševčíková (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška a studovat na fakultě Personální finance
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí
11.00-12.50Q21
Cvičení
Každý týden
20
 
Pondělí13.00-14.50Q31
Cvičení
Každý týden
22
 
Úterý
9.00-10.50Q31
Cvičení
Každý týden
22
 
Úterý
11.00-12.50
Q48
M. NavrátilováCvičeníKaždý týden22
 
Úterý
13.00-14.50
Q01.70M. NavrátilováCvičení
Každý týden
22
 
Úterý
15.00-16.50
Q45
Cvičení
Každý týden20
Čtvrtek
9.00-10.50
Q44CvičeníKaždý týden
22
 
Pátek9.00-10.50
Q21
I. Ševčíková
Cvičení
Každý týden20 
Pátek9.00-10.50Q25CvičeníKaždý týden22
 
Pátek
11.00-12.50
Q21
CvičeníKaždý týden
20
 
Pátek
11.00-12.50
Q25
CvičeníKaždý týden
20
Pátek
13.00-14.50
Q25
M. GrochalCvičení
Každý týden
22
 
Pátek
13.00-14.50
Q21
I. ŠevčíkováCvičeníKaždý týden20
 
Pátek
14.00-15.50
Q22
M. GrochalPřednáškaNepravidelně
74
 
Pátek
15.00-16.50
Q21
Cvičení
Každý týden
20
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvoj odborných jazykových znalostí a dovedností studenta zaměřených na obchodní jazyk úrovně B2-C1. Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu, procvičí schopnost komunikovat v simulovaných situacích profesního života a prohloubí znalosti gramatických struktur.
 
Obsah předmětu:
1.
Obchod či zábava? (dotace 0/2)
 
a.Firemní společenské akce, neformální rozhovory (small talk)
b.
Opakování typů přítomných časů

2.
Budování kontaktů (dotace 0/2)
 
a.
Budování kontaktů (networking)
b.Slovesné vzorce (gerundium a infinitiv)

3.
Výměna informací (dotace 0/2)
 
a.Meetingy, parafrázování, vyjasnění nesrovnalostí.
b.
Kondicionály.

4.
Vedení porady (dotace 0/4)
 
a.
Příprava a vedení porady.
b.Spojovací výrazy vyjadřující kontrast, důsledek a závěr.

5.
Rozhodování (dotace 0/2)
 
a.
Rozhodování. Krizový management.
b.
Určité a neurčité členy.

6.
Prezentace-jak zapůsobit (dotace 0/2)
 
a.
efektivní zahájení a zakončení prezentace. Rétorické techniky.
b.Předpřítomný prostý čas vs. Předpřítomný průběhový čas.

7.Prezentace-vizuální materiály, hlasový projev (dotace 0/2)
 
a.Prezentace- vizuální materiály. Zpětná vazba prezentujícímu.
b.
Modální slovesa.

8.Prezentace-prosazení vlastních nápadů (dotace 0/2)
 
a.Prezentace: veřejný projev obecně. Prodejní řeč (sales pitch).
b.Frázová slovesa. Pasivum.

9.
Emailová komunikace (dotace 0/2)
 
a.
Emailová komunikace.
b.
Vyjádření budoucnosti.

10.
Potíže při telefonování (dotace 0/2)
 
a.Telefonování. Stížnosti klientů.
b.
Zdvořilé prosby a otázky.

11.
Obchodní cesty (dotace 0/2)
 
a.
Obchodní cesty.
b.Časy určené pro vypravování.

12.Vyjednávání (dotace 0/2)
 
a.
Vyjednávání- styl, slovní zásoba.

13.Opakování (dotace 0/0)
 
a.
Opakování probraných lekcí.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
0 h
6 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
10 h
příprava na zkoušku
12 h18 h
příprava na průběžný test
16 h
22 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy, povinnou docházkou, zápočtovým testem a ústní zkouškou. Ústní zkoušku tvoří diskuze na zadané téma, zkouška trvá 15 minut. Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku písemných testů a ústní části.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ALLISON, J. -- POWELL, M. In Company 3.0 Upper Intermediate Student´s Book Pack. London: Macmillan, 2014. 158 s. ISBN 978-0-230-45535-1.
MURPHY, R. English Grammar in Use Fourth Edition. Cambridge: CUP, 2012. 380 s. ISBN 978-0-521-18939-2.

Doporučená:
SCRIVENER, J. -- HOLLOWAY, C. -- BAADE, K. Skills for Business Studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73952-X.
TURNER, R. -- DUCKWORTH, M. Business Result. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73951-1.
EMMERSON, P. Business Vocabulary Builder. Oxford: MACMILLAN, 2009. 176 s. ISBN 3-190-32722-X.
EMMERSON, P. Email English. Oxford: MACMILLAN, 2004. 96 s. ISBN 3-190-02884-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 2. 2020.

Typ výstupu: