Sylabus predmetu OOB - Obchodní operace I (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OOB
Název předmětu česky:
Obchodní operace I
Název předmětu anglicky: Trade Operations I
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (garant)
Ing. Jakub Pernica (cvičící, zkoušející)
Ing. Aleš Petr (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
11.00-12.50Q03M. Záboj, L. Procházková, Š. StojarováPřednáška
Každý týden
200
Úterý9.00-10.50
Q38
Cvičení
Lichý týden30
Úterý
9.00-10.50
Q38
J. PernicaCvičeníSudý týden
30
Úterý13.00-14.50Q38J. Pernica
Cvičení
Lichý týden
30
Úterý13.00-14.50
Q38
J. Pernica
Cvičení
Sudý týden
30
Středa
13.00-14.50
Q31
M. Záboj, J. PernicaCvičení
Sudý týden
30
Čtvrtek
9.00-10.50
Q38
Cvičení
Lichý týden30
Čtvrtek
9.00-10.50
Q38A. PetrCvičení
Sudý týden
30
Sobota8.00-11.50Q32
Přednáška
Nepravidelně58
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenta s institucionálním rámcem obchodní činnosti a s faktory ovlivňující rozvoj obchodu. Student získá znalosti o principech nákupu a prodeje výrobních i obchodních firem, platebním styku a o podstatě podnikání v obchodě s důrazem na aplikaci nových forem kooperace. Nedílnou součástí je vysvětlení významu a funkcí retailingu, jeho faktory rozvoje a vývojové trendy.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam a funkce obchodu (dotace 2/1)
 
a.
Definice, efektivnost, terminologie obchodu
b.Třídění a funkce obchodu

2.Obchodní kategorie (dotace 4/0)
 
a.
Prostředníci obchodní činnosti
b.
Zprostředkovatelé obchodní činnosti

3.
Rizika v obchodní činnosti (dotace 4/3)
 
a.
Klasifikace rizik
b.
Zajištění splnění obchodního závazku

4.
Význam ceny v obchodní činnosti (dotace 4/4)
 
a.
Cíle cenové tvorby, slevy poskytované výrobci
b.
Tvorba maloobchodních cen a cen služeb

5.
Dominance a diverzifikace obchodních firem (dotace 4/1)
 
a.Vysoce integrované obchodní firmy
b.
Obchodní kooperace

6.Retailing (dotace 4/2)
 
a.
Význam a funkce retailingu
b.Faktory rozvoje retailingu
c.Vývojové trendy retailingu a chování retailingových firem

7.
Platební styk (dotace 2/1)
 
a.
Členění plateb (hlediska) a převody peněžních prostředků

8.
Distribuce (dotace 4/2)
 
a.
Význam a funkce distribuce
b.
Alternativy a rozhodování o struktuře distribučních cest
c.
Výběr způsobu distribuce podle nákladové metody

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
16 h
cvičení
14 h0 h
konzultace
5 h
24 h
příprava na zkoušku40 h
50 h
příprava na průběžný test
23 h
0 h
zpracování projektů
0 h
20 h
zpracování seminární práce
30 h
30 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Student získává zápočet ze cvičení na základě zpracování seminární práce (max. 20 bodů, min. 12 bodů) a zápočtové písemky (max. 20 bodů, min. 12 bodů). Seminární práci zpracovávají studenti ve skupinách po třech. Pro udělení zápočtu je nutno dosáhnout celkově min. 24 bodů. Cvičení jsou povinná. Zkouška je hodnocena max. 60 body a je rozdělena na část praktickou (příklady, max. 20 bodů, min. 12 bodů) a teoretickou (otázky, max. 40 bodů, min. 24 bodů). Student musí získat min. 36 bodů z písemné zkoušky. Celkové hodnocení student získá součtem bodů ze cvičení a z písemné zkoušky.A: 91 - 100; B: 85 - 90; C: 77 - 84; D: 71 - 76; E: 60 - 70.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BÁRTA, V. -- PÁTÍK, L. -- POSTLER, M. Retail marketing. 1. vyd. Praha: Management Press, 2009. 326 s. ISBN 978-80-7261-207-9.
CIMLER, P. -- ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Retail management. 1. vyd. Praha: Management Press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6.
MULAČ, P. -- MULAČOVÁ, V. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada, 2013. 520 s. ISBN 978-80-247-4780-4.

Doporučená:
PRAŽSKÁ, L. -- JINDRA, J. Obchodní podnikání = Retail management. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 874 s. ISBN 80-7261-059-7.
Retailing: an introduction. 5. vyd. Harlow, England: FT Prentice Hall, 2004. 320 s. ISBN 0-273-67819-1.
Principles of retailing. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 2003. 382 s. ISBN 0-7506-4703-5.
Retail marketing management. 2. vyd. Harlow: Financial Times/ Prentice Hall, 2003. 457 s. ISBN 0-273-65511-6.
BERMAN, B. -- EVANS, J R. Retail management : a strategic approach. 1. vyd. Boston [u.a.]: Pearson Prentice Hall, 2009. 654 s. ISBN 978-0-13-246550-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 12. 2019.

Typ výstupu: