Sylabus předmětu IE1 - Informatika pro ekonomy I (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: IE1
Název předmětu česky: Informatika pro ekonomy I
Název předmětu anglicky:
Informatics for Economists I
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav informatiky (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Jiří Balej, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Ludmila Brestičová (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (tutor, zkoušející)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička (přednášející, tutor, zkoušející)
RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Jiří Třináctý (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: Výpočetní technika a algoritmizace I nebo Informační systémy nebo Aplikace výpočetní techniky nebo Výpočetní technika nebo Výpočetní technika nebo Informační technologie nebo Informační technologie nebo Informační technologie v LH nebo Základy informatiky
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí
7.00-8.50
Q06CvičeníKaždý týden22
Pondělí
9.00-10.50
Q05
L. BrestičováCvičeníKaždý týden22
Pondělí11.00-12.50
Q06
J. Turčínek
Cvičení
Každý týden
22
Pondělí11.00-12.50
Q05
CvičeníKaždý týden22
Pondělí13.00-14.50
Q08
L. Brestičová
Cvičení
Každý týden22
Pondělí
15.00-16.50
Q08
L. BrestičováCvičeníKaždý týden
22
Pondělí17.00-18.50Q08L. Brestičová
Cvičení
Každý týden22
Úterý13.00-14.50
Q47
J. TřináctýCvičeníKaždý týden22
Úterý
13.00-14.50Q07J. Turčínek
Cvičení
Každý týden
22
Úterý
15.00-16.50
Q05
Cvičení
Každý týden
22
Středa11.00-12.50
Q09
CvičeníKaždý týden
22
Středa
13.00-14.50
Q06
Cvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
7.00-8.50
Q09
J. Turčínek
Cvičení
Každý týden22
Čtvrtek9.00-10.50
Q09
CvičeníKaždý týden
22
Čtvrtek
17.00-18.50
Q07Z. Špendel
Cvičení
Každý týden22
Pátek
7.00-8.50
Q07
Z. ŠpendelCvičení
Každý týden
22
Pátek
9.00-10.50
Q07Cvičení
Každý týden
22
Pátek
11.00-12.50Q01
Přednáška
Každý týden
400
Pátek16.00-18.50
Q22
Přednáška
Nepravidelně
74
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit se základními principy zpracování obrazové informace počítačem a také se zásadami a technickým provedením prezentace. Student získá a procvičí praktické dovednosti týkající se vizuální prezentace dat.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování grafické informace (dotace 2/0)
 
a.
Princip zobrazení grafické informace v počítači
b.
Grafické souborové formáty
c.
Typografie, návrh písma

2.
Práce s vektorovou grafikou (dotace 4/6)
 
a.
Tvorba loga a logotypu
b.
Trasování obrazů
c.
Zpracování grafů

3.
Práce s rastrovou grafikou (dotace 4/4)
 
a.
Úpravy fotografií
b.Konverze rastrových formátů

4.
Prezentační programy (dotace 4/4)
 
a.
Zásady a principy prezentace
b.
Prvky prezentačních programů

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
12 h
0 h
cvičení
12 h
0 h
konzultace
0 h
9 h
příprava na zkoušku
32 h
47 h
zpracování projektů
28 h
28 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný test obsahující teoretické i praktické úlohy, k jeho splnění je potřeba získat alespoň 50 % bodů. Předmět je možné studovat i během zahraničního výjezdu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- TALANDOVÁ, P. Informatika pro ekonomy. Praha: Alfa Nakladatelství, 2009. 252 s. ISBN 978-80-87197-24-0.

Doporučená:
DUARTE, N. Slajdologie: tajemství tvorby skvělých prezentací. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 270 s. ISBN 978-80-265-0009-4.
White space is not your enemy: a beginner's guide to communicating visually through graphic, web & multimedia design. Amsterdam: Elsevier, 2010. 273 s. ISBN 978-0-240-81281-6.
Příručky k použitému programovému vybavení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 11. 2. 2020.

Typ výstupu: