Sylabus předmětu SVA2 - Světový jazyk - Angličtina 2 (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVA2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Angličtina 2
Název předmětu anglicky:
English 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Čtvrtek
7.00-8.50
Q21
Cvičení
Každý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) blížících se úrovni B2.
 
Obsah předmětu:
1.
Lekce 6A (dotace 0/2)
 
a.
vyjádření budoucnosti- vazba will/won't, předpovědi, slovesa opačného významu

2.
Lekce 6B (dotace 0/2)
 
a.
vyjádření budoucnosti- nabídky, sliby, okamžitá rozhodnutí, frázová slovesa s částicí back

3.
Lekce 7A+7B (dotace 0/2)
 
a.
infinitivní konstrukce, slovesa následovaná infinitivem, použití gerundia, slovesa následovaná gerundiem

4.
Lekce 7C (dotace 0/2)
 
a.
některá modální slovesa a jejich opisy- have to, don't have to, must, mustn't, studium jazyků, větné modifikátory

5.
Lekce 8A (dotace 0/2)
 
a.
modální sloveso should, vazby se slovesem get, rady a doporučení

6.
Lekce 8B (dotace 0/2)
 
a.
podmínkové věty I. typu, často zaměňovaná slovesa

7.
Lekce 9A (dotace 0/2)
 
a.
podmínkové věty II. typ,a jejich použití v porovnání s podmínkovými větami I.typu, zvířata

8.
Lekce 9B (dotace 0/2)
 
a.
předpřítomný čas s výrazy for + since, obavy a fobie

9.
Lekce 9C (dotace 0/2)
 
a.předpřítomný vs. minulý prostý čas, biografie

10.
Lekce 10A + 10B (dotace 0/2)
 
a.
trpný rod, vazba used to, studium a škola, vzpomínky

11.
Lekce 11B (dotace 0/2)
 
a.
frázová slovesa, slovní pořádek u frázových sloves, ranní rituály

12.
Lekce 11C (dotace 0/2)
 
a.
vazba So do I./Neither do I., podobnost a rozdílnost

13.Opakování (dotace 0/2)
 
a.souhrnné opakování klíčových gramatických jevů a slovní zásoby

14.
Zápočtový test (dotace 0/2)
 
a.
souhrnný test, testující znalost gramatiky a slovní zásoby letního semestru

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku7 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet a byl připuštěn k ústní zkoušce. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Po udělení zápočtu je student připuštěn k ústní zkoušce testující ústní projev (plynulost, přesnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost). Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Doba trvání zkoušky je také 15 minut a minimální hranice úspěšnosti 60%, maximální 100%. Student je ohodnocen známkou A-F. Docházka do cvičení je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. English File Pre-Intermediate Student's Book Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. 191 s. ISBN 978-0-19-459881-1.
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. -- SELIGSON, P. English File third edition Pre-intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2012. 95 s.

Doporučená:
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 380 s. ISBN 05-2153-762-2.
English vocabulary in use: pre-intermediate & intermediate. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 263 s. ISBN 0-521-01171-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: