Sylabus předmětu SVN2 - Světový jazyk - Němčina 2 (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVN2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Němčina 2
Název předmětu anglicky:
German 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Lucie Branná (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Soňa Dyková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí11.00-12.50
Q25
L. Branná
Cvičení
Každý týden22
Pondělí
13.00-14.50
Q25
Cvičení
Každý týden
22
Úterý
9.00-10.50
Q21
Cvičení
Každý týden
22
Úterý
11.00-12.50
Q21CvičeníKaždý týden22
Úterý
13.00-14.50
Q21
S. DykováCvičení
Každý týden
22
Středa
15.00-16.50Q14Cvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
13.00-14.50
Q14
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev)na úrovni blížící se B2.
 
Obsah předmětu:
1.
16.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Studium, Výběr povolání
b.
Genitiv
c.
Konjunktiv II
d.
Zdvořilé otázky, doporučení, přání a sny

2.
16.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Vzdělávání
b.
Vztažná zájmena
c.
Vztažné věty

3.
17.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: První pracovní zkušenosti
b.Žádost o místo
c.Životopis
d.Pracovní pohovor

4.
17.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Historie firmy
b.
Trpný rod – přítomný, minulý

5.
18.lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Prázdniny, cestování, ubytování
b.
Srovnávací věty

6.
18.lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Alpy
b.
Časové věty

7.
20.lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Lichtenštejnsko
b.Komparativ a superlativ v přívlastku

8.
21.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Návštěva Hamburku
b.
Infinitiv ve větách

9.
22.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Komunikace
b.
Podmínkové věty

10.
24.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Dobrovolnictví
b.Vazby sloves s předložkou

11.
24.lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Práce na statku
b.
Užití slovesných vazeb s předložkami ve větách

12.
Opakování (dotace 0/2)
 
a.
Opakování látky z obou semestrů

13.
Opakování (dotace 0/2)
 
a.
Zkušební test

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Docházka do cvičení je povinná. Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet a byl připuštěn k ústní zkoušce. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Po udělení zápočtu je student připuštěn k ústní zkoušce testující ústní projev (plynulost, přesnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost). Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Doba trvání zkoušky je 15 minut a minimální hranice úspěšnosti 60%, maximální 100%. Student je ohodnocen známkou A-F.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FÜGERT, N. -- DOUBEK, M. -- BRAUN , B. DaF kompakt neu A1-B1, Kursbuch. Stuttgart: Klett, 2016. 304 s. ISBN 978-3-12-676310-3.
DOUBEK, M. -- FÜGERT, N. -- BRAUN, B. DaF kompakt neu A1-B1, Übungsbuch. Stuttgart: Klett, 2016. 328 s. ISBN 978-3-12-676311-0.
SPECHT, F. -- GOTTSTEIN-SCHRAMM, B. -- KALENDER, S. Schritte Übungsgrammatik. Ismaning: Hueber Verlag, 2010. 184 s. ISBN 978-3-19-301911-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: