Sylabus předmětu SVS2 - Světový jazyk - Španělština 2 (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVS2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Španělština 2
Název předmětu anglicky:
Spanish 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
španělština
Garant předmětu: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Markéta Kocmánková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: Světový jazyk - Španělština 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50
Q21CvičeníKaždý týden22
Středa
13.00-14.50Q41M. Kocmánková
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev)na úrovni blížící se B2.
 
Obsah předmětu:
1.opakování, neurčitá zájmena, na nákupech, jídlo (dotace 0/2)
2."se" - opis trpného rodu, recepty, jídlo, v restauraci, shrnutí 6. lekce (dotace 0/2)
3.
rozkaz a zákaz, dovolená, cestování, přídavná jména (dotace 0/2)
4.
použití sloves ser a estar, přídavná jména pro popis nálad, spojovací způsob pravidelných sloves (dotace 0/2)
5.
spojovací způsob sloves se změnou kmenové samohlásky a nepravidelných sloves, použití spojovacího způsobu, přací věty, shrnutí 7. lekce (dotace 0/2)
6.
vazba estaba + gerundium a její použití v kontrastu s minulým časem prostým,práce a pracovní vztahy (dotace 0/2)
7.
předminulý čas, časová souslednost, otázky v nepřímé řeči, tisk, inzeráty, shrnutí 8.lekce (dotace 0/2)
8.
vazba llevar + gerundium, volný čas (dotace 0/2)
9.
budoucí čas prostý, podmínková věta prvního typu, vyjádření hodnocení a názoru, téma emigrace, shrnutí 9. lekce (dotace 0/2)
10.vazba ir a + sloveso, budoucí čas prostý, opakování spojovacího způsobu, cestování (dotace 0/2)
11.cuando a cuándo následované buď indikativem nebo spojovacím způsobem, vztažné věty, shrnutí 10. lekce (dotace 0/2)
12.
opakování (dotace 0/2)
13.opakování (dotace 0/2)
14.
souhrnný test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet a byl připuštěn k ústní zkoušce. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Po udělení zápočtu je student připuštěn k ústní zkoušce testující ústní projev (plynulost, přesnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost). Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Doba trvání zkoušky je 15 minut a minimální hranice úspěšnosti 60%, maximální 100%. Student je ohodnocen známkou A-F. Docházka do cvičení je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SARDINERO FRANCOS, C. -- CASTRO VIÚDEZ, F. -- RODERO DÍEZ, I. Nuevo Español en marcha 2 - Libro del alumno. España: SGEL, 2014. 152 s. ISBN 978-84-9778-378-1.
SARDINERO FRANCOS, C. -- CASTRO VIÚDEZ, F. -- RODERO DÍEZ, I. Nuevo Español en marcha 2 - Cuaderno de ejercicios. España: SGEL, 2014. 72 s. ISBN 978-84-9778-379-8.

Doporučená:
GUZMÁN, M. -- LÓPEZ, J. Viva el vocabulario - Iniciación (A1-B1). Madrid: en Clave -ELE, 2007. 160 s.
MARTINEZ , P. -- CASTANEDA, A. -- RAYA, R. Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión Ele, 2011. 286 s. ISBN 978-84-8443-726-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: