Sylabus předmětu SVF2 - Světový jazyk - Francouzština 2 (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVF2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Francouzština 2
Název předmětu anglicky: French 2
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
francouzština
Garant předmětu:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Anna Lazarová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Světový jazyk - Francouzština 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Pondělí15.00-16.50Q21Cvičení
Každý týden
20
Pondělí
17.00-18.50Q21M. Novotná
Cvičení
Každý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
Lekce 1 (dotace 0/1)
 
a.Vyjádření předčasnosti a následnosti.
b.
Tvoření plus-que-parfait
c.Vyjádření radosti a pozitivní hodnocení

2.
Lekce 2 (dotace 0/1)
 
a.Vyjádření minulosti - shrnutí.
b.
Četba literárního textu

3.
Lekce 3 (dotace 0/1)
 
a.Le gérondif
b.Vyjádření frekvence a opakování
c.
Vyjádření zlosti a negativní hodnocení

4.Lekce 4 (dotace 0/1)
 
a.
Vyjádření cíle - prohloubení z minulého semestru
b.
Opakování subjonctivu
c.
Slovní zásoba - bydlení

5.
Lekce 5 (dotace 0/1)
 
a.
Současné použití předmětu přímého a nepřímého
b.
Inzerát na pronájem bytu
c.
Vyjádření názoru

6.Lekce 6 (dotace 0/1)
 
a.
Toření slov
b.
Slovní zásoba - doprava

7.
Lekce 7 (dotace 0/1)
 
a.
Zákaz
b.Rozkazovací způsob

8.
Lekce 8 (dotace 0/1)
 
a.
Nepravidelné tvary subjonctivu
b.
Další způsoby vyjádření zákazu a rozkazu

9.
Lekce 9 (dotace 0/1)
 
a.
Použití různých typů zájmen
b.Vyjádření pozitů

10.
Lekce 10 (dotace 0/1)
 
a.
Vyjádření příčiny a důsledku
b.
Předložky
c.
Výčitky a ospravedlnění

11.Lekce 11 (dotace 0/1)
 
a.
Pasivum
b.
Jazyk internetu

12.
Lekce 12 (dotace 0/1)
 
a.
Nácvik mluvního projevu

13.Lekce 13 (dotace 0/1)
 
a.
Opakování

14.Souhrnný test (dotace 0/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení28 h
příprava na zkoušku
7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet a byl připuštěn k ústní zkoušce. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Po udělení zápočtu je student připuštěn k ústní zkoušce testující ústní projev (plynulost, přesnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost). Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Doba trvání zkoušky je 15 minut a minimální hranice úspěšnosti 60%, maximální 100%. Student je ohodnocen známkou A-F. Docházka je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Connexions 2. Paris: Didier, 2004. 192 s. ISBN 2-278-05532-1.

Doporučená:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Latitudes 2. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06266-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: