Sylabus předmětu IE1A - Informatika pro ekonomy I v AJ (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: IE1A
Název předmětu česky:
Informatika pro ekonomy I v AJ
Název předmětu anglicky:
Informatics for Economists I
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Přichystal, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa9.00-10.50
Q47
J. Přichystal, D. Dlabolová
Cvičení
Každý týden
27
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit se základními principy zpracování obrazové informace počítačem, se zásadami a technickým provedením prezentace a s internetovými technologiemi -- principy služby WWW.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování grafické informace (dotace 4/6)
 
a.
Princip zobrazení grafické informace v počítači
b.Práce s vektorovou grafikou
c.
Práce s rastrovou grafikou

2.Prezentační programy (dotace 2/2)
 
a.
Zásady a principy prezentace
b.
Prvky prezentačních programů

3.
Dokumenty v jazyce HTML (dotace 6/8)
 
a.
Internet a komunikace
b.
Statické dokumenty v jazyce HTML
c.
Kaskádové styly a jejich použití
d.
Základy dynamických dokumentů

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška14 h
cvičení
14 h
příprava na zkoušku
56 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný test obsahující otevřené i uzavřené otázky. Maximální počet bodů: 40. Získání zápočtu při dosažení alespoň 20 bodů. Seminární práce se nevyžaduje.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
WILLIAMS, R. The non-designer's presentation book: principles for effective presentation design. Berkeley, Calif.: Peachpit Press, 158 s. ISBN 978-0-321-65621-6.
Learning Web design: a beginner's guide to (X)HTML, style sheets, and web graphics. 3. vyd. Sebastopol, CA: O'Reilly, 464 s. ISBN 978-0-596-52752-5.
White space is not your enemy: a beginner's guide to communicating visually through graphic, web & multimedia design. Amsterdam: Elsevier, 2010. 273 s. ISBN 978-0-240-81281-6.
Manuals to used software

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 2. 2020.

Typ výstupu: