Sylabus predmetu OOBA - Obchodní operace I v AJ (PEF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OOBA
Název předmětu česky:
Obchodní operace I v AJ
Název předmětu anglicky:
Trade Operations
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Patrik Kubát (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (garant)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
Q23
Přednáška
Každý týden48
Úterý
15.00-16.50
Q25
CvičeníSudý týden30
Úterý15.00-16.50
Q25
Cvičení
Lichý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenta s institucionálním rámcem obchodní činnosti a s faktory ovlivňující rozvoj obchodu. Student získá znalosti o principech nákupu a prodeje výrobních i obchodních firem, platebním styku a o podstatě podnikání v obchodě s důrazem na aplikaci nových forem kooperace. Nedílnou součástí je vysvětlení významu a funkcí retailingu, jeho faktory rozvoje a vyvojové trendy.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam a funkce obchodu (dotace 2/1)
 
a.
Definice, efektivnost, terminologie obchodu
b.
Třídění a funkce obchodu

2.
Obchodní kategorie (dotace 4/0)
 
a.
Prostředníci obchodní činnosti
b.
Zprostředkovatelé obchodní činnosti

3.Rizika v obchodní činnosti (dotace 4/3)
 
a.
Klasifikace rizik
b.
Zajištění splnění obchodního závazku

4.
Význam ceny v obchodní činnosti (dotace 4/4)
 
a.
Cíle cenové tvorby, slevy poskytované výrobci
b.Tvorba maloobchodních cen a cen služeb

5.Dominance a diverzifikace obchodních firem (dotace 4/1)
 
a.
Vysoce integrované obchodní firmy
b.
Vertikální obchodní kooperace
c.
Horizontální kooperace

6.
Retailing (dotace 4/2)
 
a.
Význam a funkce retailingu
b.
Faktory rozvoje retailingu
c.
Vývojové trendy retailingu a chování retailingových firem

7.
Platební styk (dotace 2/1)
 
a.Členění plateb (hlediska) a převody peněžních prostředků

8.Distribuce (dotace 4/2)
 
a.
Distribuce z pohledu marketingového řízení
b.Rozhodování o struktuře distribuční cesty
c.
Výběr způsobu prodeje

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
konzultace
5 h
příprava na zkoušku
34 h
příprava na průběžný test17 h
příprava prezentace
10 h
zpracování seminární práce
32 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Student získává zápočet ze cvičení na základě zpracování seminární práce (max. 15 bodů), prezentace seminární práce (max. 5 bodů) a zápočtového testu (max. 20 bodů, min. 11 bodů). Seminární práci zpracovávají studenti ve skupinách po dvou. Pro udělení zápočtu je nutno dosáhnout celkově min. 21 bodů. Zkouška je hodnocena max. 50 body a je rozdělena na část praktickou (příklady, max. 20 bodů, min. 11 bodů) a teoretickou (otázky, max. 30 bodů, min. 16 bodů). Student musí získat min. 27 bodů z písemné zkoušky. Celkové hodnocení student získá součtem bodů ze cvičení a z písemné zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Retail marketing management. 2. vyd. Harlow: Financial Times/ Prentice Hall, 2003. 457 s. ISBN 0-2736-5511-6.
BERMAN, B. -- EVANS, J R. Retail management : a strategic approach. 1. vyd. Boston [u.a.]: Pearson Prentice Hall, 2009. 654 s. ISBN 978-0-13-246550-2.
Principles of retailing. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 2003. 382 s. ISBN 0-7506-4703-5.

Doporučená:
Retailing: an introduction. 5. vyd. Harlow, England: FT Prentice Hall, 2004. 320 s. ISBN 0-273-67819-1.
Study text - Trade Operations

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 11. 2. 2020.

Typ výstupu: