Sylabus předmětu EXA-INEX - Zkušenosti z mezinárodního prostředí v AJ (PEF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EXA-INEX
Název předmětu česky:
Zkušenosti z mezinárodního prostředí v AJ
Název předmětu anglicky: International Experience
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Náplní předmětu je vypracování eseje v rozsahu cca 8 normostran na zadané téma, které studenti odevzdají po návratu ze studijního pobytu či stáže. K tématu bude studentovi doporučena literatura a další zdroje, které má zpracovat. Jedná se především o témata multikulturalismu, kulturních studií, národnostních otázek daných zemí a dalších přidružených témat. Esej je psána v anglickém jazyce a za její správnost a úplnost bude zodpovídat garant předmětu, stejně jako za zadaná témata a přidělení kreditů.
 
Obsah předmětu:
1.
vypracování seminární práce na zadané téma (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
příprava na zkoušku
32 h
zpracování seminární práce
80 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
seminární práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SARTORI, G. Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci: esej o multietnické společnosti. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2011. 146 s. PNK ;. ISBN 978-80-7363-380-6.
STREJČEK, P. -- LACINA, L. -- HODAČ, J. European crossroads. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2015. 154 s. ISBN 978-80-87106-86-0.
STIGLITZ, J E. -- CHARLTON, A. Fair trade for all: how trade can promote development. Oxford: Oxford University Press, 2007. 315 s. ISBN 978-0-19-921998-8.
WEISS, T G. Global governance: why? what? whiter?. 1. vyd. Cambridge: Polity, 2013. 225 s. ISBN 978-0-7456-6046-2.
SUTER, K. Global order and global disorder : globalization and the nation-state. 1. vyd. Westport, Connecticut: Praeger, 2003. 206 s. ISBN 0-275-97388-3.
ROMANCOV, M. a kol. Mezinárodní organizace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 190 s. ISBN 978-80-7380-310-0.
OMONDI, R. a kol. Průvodce fondy EU pro neziskové organizace. 2. vyd. Praha: Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s European Citizen Action Service (ECAS), 2005. 224 s. ISBN 80-902302-5-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 4. 12. 2019.

Typ výstupu: