Sylabus předmětu MSL - Myslivost (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MSL
Název předmětu česky:
Myslivost
Název předmětu anglicky:
Game Management
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jakub Drimaj (cvičící)
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Martin Ernst, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
RNDr. Ondřej Mikulka (cvičící)
Ing. Radim Plhal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Vlastimil Skoták (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu jsou znalosti v rozsahu potřebném pro vykonání zkoušky, která je podkladem pro vydání loveckého lístku, výkon funkce mysliveckého hospodáře či výkon státní správy myslivosti (dle zákona č.449/2001, Sb. O myslivosti).
 
Obsah předmětu:
1.
Historický vývoj a význam lovectví a myslivosti (dotace 1/0)
2.
Myslivecká legislativa, organizace a řízení myslivosti u nás a ve světě (dotace 3/0)
 
a.
Vznik, vývoj a zásady myslivecké legislativy až po současnost a její další perspektivy
b.
Platné právní předpisy v myslivosti

3.
Myslivecké organizace, myslivecká kultura, zvyky a tradice (dotace 2/0)
4.
Biologické základy chovů zvěře (dotace 2/0)
5.
Myslivecká zoologie druhů zvěře (dotace 2/2)
6.Životní prostředí zvěře (dotace 2/0)
 
a.
Nároky zvěře na životní prostředí
b.Nejvýznamnější vlivy působící na zvěř
c.
Možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí zvěře

7.
Myslivecké plánování (dotace 2/2)
 
a.
Jakostní třídy honiteb, interakce mezi zvěří a prostředím, únosné stavy zvěře
b.
Početní stavy zvěř, poměr pohlaví, Plány chovu a lovu a péče o zvěř

8.Péče o zvěř (dotace 2/0)
9.
Intenzivní chovy spárkaté a drobné zvěře (dotace 2/0)
10.
Ekonomika myslivosti (dotace 2/0)
11.
Choroby zvěře, prevence a ochrana zvěře (dotace 2/0)
12.Lovectví (dotace 2/2)
 
a.Myslivecký řád
b.
Lovy osamělé a společné. Doby lovu Organizace společného lovu, myslivecká zařízení
c.
Povinnosti loveckého průvodce
d.
Lovecké signály
e.Stopoznalství

13.
Průběrný odstřel zvěře (dotace 2/0)
14.
Posuzování věku zvěře živé a ulovené (dotace 0/4)
15.
Ošetřování zvěřiny. Trofeje (dotace 0/2)
16.
Lovecké zbraně a střelivo (dotace 0/4)
 
a.
Druhy zbraní a jejich rozdělení
b.
Konstrukce zbraní, zámky, závěry, pažby, příslušenství
c.
Balistika

17.
Myslivecká kynologie (dotace 0/2)
 
a.
Vývoj a význam loveckých psů, organizace kynologie
b.
Biologické základy chovu psů, lovecká plemena, jejich použití
c.
Výchova, výcvik a využití loveckého psa
d.
Chovatelské a zápisní řády
e.
Výstavy a zkoušky loveckých psů

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška26 h
20 h
cvičení26 h0 h
práce v terénu
16 h
16 h
konzultace
0 h
30 h
projektová práce
2 h4 h
kolokvium
6 h
6 h
příprava na zkoušku
29 h
29 h
příprava na průběžné hodnocení
35 h
35 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
povinná účast na hlavních cvičeních
odevzdání seminární práce
obhajoba projektu
napsání zápočtového testu na 80%
závěrečný písemný test 60 min.
závěrečná ústní zkouška 30 min.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HROMAS, J. Myslivost. Písek: Matice lesnická, 2000. 491 s. ISBN 80-86271-04-8.

Doporučená:
VOSÁTKA, J. Penzum znalostí z myslivosti. Praha: Druckvo, spol. s.r.o., 2011. 880 s. ISBN 978-80-904417-0-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 11. 2019.

Typ výstupu: