Course syllabus PLV - Přidružená lesní výroba (LDF - LS 2019/2020)


     Czech          English          


Kód předmětu:
PLV
Název předmětu česky: Přidružená lesní výroba
Název předmětu anglicky:
Minor Forest Produce
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Tomáš Badal, PhD. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (garant)
Ing. Luboš Staněk (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout v rozsahu encyklopedického minima základní znalosti o oborech přidružená lesní těžba a přidružená lesní výroba, nezbytné pro technické a ekonomické posouzení možnosti provozovat tyto aktivity jako zdroj dodatečných tržeb na konkrétním lesním majetku. Předmět má inspirovat k dalšímu prohlubovacímu studiu.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia předmětu. (dotace 2/0)
2.
Základy rostlinné výroby (dotace 2/0)
3.Pícninářství (dotace 2/0)
4.Včelařství (dotace 2/0)
5.
Léčivé rostliny. Chov křepelek. (dotace 2/0)
6.Lesní plody a jedlé houby. (dotace 2/0)
7.
Hlavní způsoby využití klestu, těžebního odpadu a kůry. (dotace 2/0)
8.Těžba březové mízy. Vitamínová moučka. Chlorofylová pasta. Silice a jejich získávání. Těžba tříslové kůry. (dotace 2/0)
9.
Těžba pryskyřice. Výroba dřevěného uhlí. (dotace 2/0)
10.
Ostatní přidružená výroba. (dotace 2/0)
11.
Vrbové proutí a vrbovny.Výsadba a ošetřování vrbovny. Sklizeň, třídění a loupání proutí. Vrba jako dřevina energetických lesů. Kořenové čističky odpadních vod. (dotace 2/0)
12.
Přidružená dřevařská výroba. (dotace 2/0)
13.Přidružená dřevařská výroba. (dotace 2/0)
14.
Shrnutí. (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h
10 h
konzultace10 h
20 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
0 h
zpracování projektů
0 h10 h
zpracování seminární práce44 h
44 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem uděleným na základě zpracování seminární práce o jednom produktu nebo činnosti přidružené lesní výroby v rozsahu minimálně 8 stran textu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Non-timber forest products in the global context: with 45 figures and 12 tables. ISBN 9783642179839. URL: http://site.ebrary.com/lib/mendelu/Doc?id=10460828.
Mushrooms in forests and woodlands: resource management, values, and local livelihoods. ISBN 9781849775571. URL: http://site.ebrary.com/lib/mendelu/Doc?id=10578044.
SIMANOV, V. Přidružená lesní výroba. 1st vyd. Brno: MZLU, 1995. 88 s. ISBN 80-7157-160-1.
KUCHTÍK, J. Komplexní zpracování lesní biomasy. Brno: Vysoká škola zemědělská v Brně, 1988. 275 s.
KUCHTÍK, J. Komplexní zpracování lesní biomasy. Brno: Vysoká škola zemědělská v Brně, 1988. 122 s.
MACKŮ, J. Přidružená lesní těžba. Praha: Brázda, 1948. 205 s.

Doporučená:
SIMANOV, V. Energetické využívání dříví : Možné způsoby energ.využívání těžebního odpadu a dalších opomíjených. 2nd vyd. Olomouc: Terrapolis, 1995. 115 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 12. 12. 2019.

Type of output: