Sylabus předmětu ZUPST - Užitkové rostliny subtropů a tropů (v AJ) (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZUPST
Název předmětu česky:
Užitkové rostliny subtropů a tropů (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Utility Plants of the Subtropics and Tropics
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Lukáš Karas (cvičící, přednášející)
Ing. Petr Němec, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš (garant)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytne základní znalosti o problematice zemědělství a lesnictví v tropech, dále hlubší znalosti o jednotlivých skupinách užitkových rostlin v tropech a subtropech pěstovaných, jejich charakteristikách, způsobech pěstování a způsobech využití.
 
Obsah předmětu:
1.Druhy poskytující ovoce. (dotace 2/0)
2.
Rostliny okrasné. (dotace 2/0)
3.
Rostliny kuchyňské. (dotace 6/0)
 
a.
Obiloviny, luskoviny a škrobnaté rostliny.
b.
Zelenina, olejniny a rostlinná sladidla.
c.
Koření a aromatické rostliny

4.
Technické rostliny. (dotace 6/0)
 
a.
Elastomery, gumy a slizy.
b.
Pryskyřice, třísloviny a barviva.
c.
Textilní a voskodárné rostliny..

5.Léčivé rostliny, omamné drogy a pochutiny. (dotace 2/0)
6.
Pícniny a energetické rostliny (dotace 2/0)
7.
Ostatní užitkové rostliny (dotace 2/0)
 
a.Rostliny medonosné.
b.Rostliny kultovní a botanicky zajímavé.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
práce v terénu
8 h
odborná exkurze
8 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava prezentace
14 h
zpracování seminární práce
16 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet/zkouška. Student se musí orientovat v základní problematice zemědělství a lesnictví v tropech, znát nejvýznamější užitkové rostliny tropů a subtropů, jejich charakteristiky, způsoby pěstování a způsoby využití. Zápočet se uděluje za zpracování seminární práce a její odprezentování v učebně. Zkouška probíhá písemně, obsahuje otázky z probrané látky, z poskytnuté literatury. Součástí zkoušky je determinace významných druhů. K úspěšnému ukončení je potřeba dosáhnout alespoň jedenácti bodů z dvacíti.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PAVLIŠ, J. -- JELÍNEK, P. -- KOBLÍŽEK, J. Useful Plants of the Subtropics and Tropics. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, 2004. 112 s.
Economic botany: a textbook of useful plants and plant products. 1. vyd. New York: Mc Graw-Hill Book Comp., 1937. 592 s.
Plants for a future: edible & useful plants for a healthier world. 2. vyd. Hampshire, England: Permanent Publications, 2000. 300 s. ISBN 978-1-85623-011-7.
BEIN, E. Useful trees and shrubs in Eritrea. Identification, propagation and management for agricultural and pastoral communities. Nairobi: Regional Soil Conservation Unit (RSCU), 1996. 472 s. ISBN 9966-896-24-4.
DUARTE, O. -- PAULL, R E. Exotic fruits and nuts of the New World.  Wallingford , Boston. 2015. ISBN 9781780645056. URL: http://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20153017861.
BÄRTELS, A. -- BRUNET, D. -- GERNER, M E. Guide des plantes tropicales : plantes ornementales, plantes utiles, fruits exotiques. 3. vyd. Paris: Eugen Ulmer, 2001. 384 s. ISBN 2-84138-160-9.
HUTTON, W. Handy pocket guide to tropical fruits.  Singapore. 2004. ISBN 9781462907311, 9780794601881. URL: http://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Navody/e/Navod%20na%20ebrary-stahovani%20knih.pdf.
NAKASONE, H Y. -- PAULL, R E. Tropical fruits. Wallingford: CAB International, 1998. 450 s. Crop production science in horticulture. ISBN 0-85199-254-4.
LE BELLEC, F. -- RENARD, V. -- BURFORD, H. Tropical fruits : the compendium. [Sainte-Clotilde]: Orphie, 1999. 189 s. ISBN 2-87763-115-X.
GRAF, A B. Exotica 2 : pictorial cyclopedia of indoor plants. Rutherford: Roehrs Company, 1959. 1149 s.
PAULL, R E. -- DUARTE, O. Tropical fruits. : Volume II. 2. vyd. Wallingford, UK: CABI, 2012. 371 s. ISBN 978-1-84593-789-8.
GEORGE, R A T. Tropical vegetable production. ISBN 9781845937539. URL: http://dx.doi.org/10.1079/9781845937539.0000.
Tropical vegetables. Singapor: Periplus, 1996. 64 s. ISBN 962-593-149-X.
El gran libro de las plantas exóticas. Barcelona: Editorial de Vecchi, 2005. 118 s. ISBN 84-315-3161-4.
WARREN, W. -- INVERNIZZI TETTONI, L. Tropical Flowers of Thailand. Bangkok: Asia Books, 1998. 64 s. ISBN 962-593-134-1.
TATE, D. Tropical Fruit of Thailand. Singapore: Asia Books, 2000. 95 s. ISBN 981-4068-01-2.
CHAN, E. Tropical Plants of Thailand and SE Asia. Bangkok: Asia Books, 1998. 64 s. ISBN 962-593-168-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: