Sylabus predmetu ZNC - Ochrana přírody (v AJ) (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZNC
Název předmětu česky:
Ochrana přírody (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Nature Conservation
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Definice a náplň ochrany přírody. Etické principy a motivy ochrany přírody. Vývoj ochrany přírody v Evropě a ve světě. Biodiverzita a její ohrožení. Vymírání druhů a příčiny vymírání v současnosti. Další příčiny narušení životního prostředí. Globální trh a organizace. Těžba surovin, lesní hospodářství, zemědělství, urbanizace. Zněčištění ovzduší, vody a půdy. Globální změny klimatu. Ochrana druhů a populací. Právní ochrana druhů v Evropě a související mezinárodní dohody. Ochrana ex situ. Územní ochrana přírody. Mezinárodní kategorie chráněných území. Územní ochrana dle IUCN a v dalších zemích. Mezinárodní sítě chráněných území. Plány péče o chráněná území. Obecná ochrana přírody. Biologické hodnocení, EIA, SEA, krajinný ráz. Veřejný přístup k informacím. Nevládní neziskové organizace a spolky.
 
Obsah předmětu:
1.
Definice a náplň ochrany přírody. Historie ochrany přírody ve světě. (dotace 2/0)
2.
Představení chráněného území v zemi, kde student žije nebo studuje. (dotace 2/0)
3.
Rozmanitost života planety Země. (dotace 2/0)
4.
Úbytek druhů, příčiny. Vlivy jednotlivých hospodářských odvětví (dotace 2/0)
5.Mezinárodní organizace OSN a mezinárodní úmluvy. (dotace 2/0)
6.Stepní rezervace. Aktivní management chráněného území. (dotace 2/0)
7.
Ochrana druhů. Kategorie IUCN (dotace 2/0)
8.
Územní ochrana přírody. Kategorie IUCN. (dotace 2/0)
9.
Terénní cvičení - lesní rezervace a pasivní management v ochraně přírody. (dotace 2/0)
10.
Ochrana přírody na úrovni jednotlivce, firmy a státu. (dotace 2/0)
11.
Globální problémy ochrany přírody (dotace 2/0)
12.Obhajoba seminární práce. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
odborná exkurze
6 h
příprava na zkoušku
35 h
příprava prezentace
7 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
2 h
zpracování seminární práce
34 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
30 testových otázek a obhajoba seminární práce. K ukončení je požadována minimálně 75% úspěšnost.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PRIMACK, R B. A Primer of Conservation Biology. 3. vyd. Sunderland: Sinauer Associates, 2004. 320 s. ISBN 0-87893-728-5.
GROOMBRIDGE, B. -- JENKINS, M D. World atlas of biodiversity : earth''s living resources in the 21st century. Berkely: University of California Press, 2002. 340 s. ISBN 0-520-23668-8.
DOBSON, A P. Conservation and biodiversity. 2. vyd. New York: Scientific American Library, 2000. 264 s. ISBN 0-7167-5057-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: