Sylabus predmetu NWFP - Non-Wood Forest Products (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: NWFP
Název předmětu česky:
Non-Wood Forest Products
Název předmětu anglicky:
Non-Wood Forest Products
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (garant)
William Robb (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout v rozsahu encyklopedického minima základní znalosti o oborech přidružená lesní těžba a přidružená lesní výroba, nezbytné pro technické a ekonomické posouzení možnosti provozovat tyto aktivity jako zdroj dodatečných tržeb na konkrétním lesním majetku. Předmět má inspirovat k dalšímu prohlubovacímu studiu.

 
Obsah předmětu:
1.
Background, Classification & Value of NWFP (dotace 0/2)
2.Distribution, Regulation & Importance of NWFP (dotace 0/2)
3.Wild Mushrooms (dotace 0/0)
4.
Honey Production (dotace 0/0)
5.Forest Fruits, Nuts & Berries (dotace 0/2)
6.
Rubber & Cork Trees (dotace 0/2)
7.Truffles & Polypores (dotace 0/2)
8.
Palm Oil & Frankincense (dotace 0/2)
9.
Imports & Exports of NWFP (dotace 0/2)
10.
Lichen & Reindeer (dotace 0/2)
11.Medicinal Plants & Rosemary (dotace 0/2)
12.
Food, Spices, Crafts & Resins of Asia (dotace 0/2)
13.
Student Presentations (dotace 0/2)
14.
Student Presentations (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení
28 h
veřejná prezentace (ústní)
5 h
příprava na průběžný test10 h
zpracování protokolů
8 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
61 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem uděleným na základě zpracování seminární práce o jednom produktu nebo činnosti přidružené lesní výroby v rozsahu minimálně 8 stran textu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KADLEC, J. -- HEJDUKOVÁ, A. Christmas Decoration from Forest Materials. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 54--56. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf
KADLEC, J. Minor forest products and their potential in cost saving of forest owners. In GAMBUS, F. International Scientific Conference "Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management". 1. vyd. Krakow: Wydawnictwo AR, 2005, s. 435--439. ISSN 0239-9342.
KADLEC, J. -- FIALOVÁ, J. Monitoring of the non-wood forest products in the Czech Republic. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 161--163. ISBN 978-80-7509-251-9.
KADLEC, J. Non-wood forest products and recreation. In FIALOVÁ, J. Public recreation and landscape protection - hand in hand?. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011, s. 85--87. ISBN 978-80-7375-507-2.
FIALOVÁ, J. -- KADLEC, J. -- RIEDEL, M. Non-wood forest products monitoring in the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny (Czech Republic). Journal of landscape management. 2016. sv. 7, č. 1, s. 16--21. ISSN 1804-2821.
KADLEC, J. -- FIALOVÁ, J. Potential Biomass Production of Urtica Dioica L. for Medicinal Use in Forest. In Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand…: Conference proceeding. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 152--154. ISBN 978-80-7509-408-7. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2016_web.pdf
KADLEC, J. -- ŠIMKOVÁ, L. Potential usage of wood ash. Journal of landscape management. 2010. sv. 1, č. 2, s. 19--22. ISSN 1804-2821.
KADLEC, J. -- SIMANOV, V. Současný stav a perspektivy přidružené lesní těžby a přidružené lesní výroby. Dizertačná práca. MZLU v Brně, 2004. 79.
SIMANOV, V. -- KADLEC, J. Studie možností přidružené lesní těžby a přidružené lesní výroby. In KULHAVÝ, J. -- SKOUPÝ, A. -- KANTOR, P. -- SIMON, J. Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. MZLU v Brně: Lesnická práce, s.r.o., 2005, s. 381--391. ISBN 80-7157-844-4.
KADLEC, J. The Christmas trees market in the Czech Republic. In The Role of Forest Utilization and Ergonomics in Modern Forestry. 1. vyd. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 2014, s. 43.
KADLEC, J. Utilisation of non-wood forest products in the Czech Republic. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. 2014. sv. 38, č. 1, s. 186--192. ISSN 1509-1414.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol. Technika a technologie v lesnictví. Díl první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7375-839-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 12. 12. 2019.

Typ výstupu: