Sylabus predmetu ZFOB - Lesnická botanika - rostliny lesních ekosystémů Evropy (v AJ) (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZFOB
Název předmětu česky:
Lesnická botanika - rostliny lesních ekosystémů Evropy (v AJ)
Název předmětu anglicky: Forest Botany: Plants of Various Forest Ecosystems in Europe
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Hana Habrová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Lukáš Karas (cvičící, přednášející)
Mgr. Samuel Lvončík (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základního přehledu o systému vyšších rostlin včetně významu jednotlivých skupin v ekosystémech. Praktické poznání ca 320 druhů evropských významných druhů bylin, dřevin a lián.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod (dotace 2/1)
 
a.
Historické a současné názory na systematiku cévnatých rostlin
b.Vědecká jména r., botanická nomenklatura
c.
Systém probíraných organizmů
d.Fytogeografické oblasti Země

2.
Typy vegetace (dotace 22/11)
 
a.
Arktická vegetace
b.
Boreální vegetace
c.
Atlantská vegetace
d.Středoevropská vegetace
e.
Mediteránní vegetace
f.Panonská vegetace
g.Alpinská společenstva
h.
Společenstva mokřadní a vodní
i.
Společenstva lužní
j.
Vegetace Makaronézie

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
cvičení
13 h
odborná exkurze
8 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test
3 h
příprava prezentace12 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou získání zápočtu je praktická znalost cévnatých rostlin, dobré výsledky v průběžných testech, účast na semestrálních cvičeních a hlavních cvičeních a odevzdání a prezentace seminární práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ZELENÝ, V. Systematic botany: (for students of ITS and FAFNR). 1. vyd. Prague: Czech University of Agriculture, 2005. 149 s. ISBN 80-213-1403-6.
HEYWOOD, V. Flowering Plants of the World. London: B T Batsford Ltd, 1996. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X.
POLUNIN, O. A guide to the vegetation of Britain and Europe. Oxford: Oxford University Press, 1985. 1 s.
DEYL, M. -- HISEK, K. Flowers. Praha: Academia, 2008. 770 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2014/2015, LS 2011/2012, LS 2010/2011 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: