Sylabus předmětu ZIEC - Introduction to Engineering Computing (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZIEC
Název předmětu česky: Introduction to Engineering Computing
Název předmětu anglicky: Introduction to Engineering Computing
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. David Děcký, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Jaromír Milch, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Pavlína Suchomelová (cvičící, přednášející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti jsou uvedeni do principů metod numerické simulace a praktického užití programů balíku ANSYS. Výuka v angličtině, podrobné info viz anglický sylabus, nebo: http://wood.mendelu.cz/ml/unod/?q=node/439 .
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do kurzu, numerická analýza, historie. Možnosti řešení obecného problému -- analytické a numerické řešení. SW a HW pro MKP. (dotace 2/0)
2.
Výpočetní systém ANSYS. GUI, správa souborů, tvorba geometrického modelu. Volba prvku a sítě. (dotace 2/0)
3.
Materiálové modely, řešení, postprocessing výsledků.
Volba tématu studentského projektu.
(dotace 2/0)
4.Mechanická lineární analýza -- cíle, možnosti a postup. Tutorial č. 1. (dotace 2/0)
5.
Mechanická nelineární analýza -- cíle, možnosti a postup. Tutorial č. 2. (dotace 2/0)
6.
Test -- samostatná práce (napětí v ohýbaném vzorku).
Teplotní analýza - cíle, možnosti a postup. Tutorial č. 3.
(dotace 2/0)
7.
Mechanická dynamická analýza -- cíle, možnosti a postup. Tutorial č. 4. (dotace 2/0)
8.Parametrické modelování v ANSYS. (dotace 2/0)
9.
Optimalizace -- cíle, možnosti a postup. Tutorial č. 5. (dotace 2/0)
10.
Konzultace a řešení seminárních projektů. (dotace 2/0)
11.Konzultace a řešení seminárních projektů. (dotace 2/0)
12.Konzultace a řešení seminárních projektů. (dotace 2/0)
13.
Prezentace seminárních projektů. (dotace 2/0)
14.
Opakování -- základní postupy řešení různých fyzikálních úloh. (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
6 h
konzultace
12 h
příprava na zkoušku
10 h
příprava na průběžné hodnocení6 h
příprava prezentace
8 h
zpracování projektů14 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Studenti si zvolí téma projektu, na kterém pracují během semestru. Zápočet dostanou za úspěšnou obhajobu projektu. Ústní zkouška je založena na prověření znalostí postupu tvorby numerického modelu. Známkuje se na stupnici A až F (nevyhověl).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TOPPING, B H V. Advances in finite element procedures and techniques. Edinburgh: Civil-Comp, 1998. 298 s. ISBN 0-948749-56-3.
TOPPING, B H V. Advances in finite element technology. Edinburgh: Civil-Comp, 1996. 453 s. ISBN 0948749415.
BATHE, K. Finite element procedures. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1996. 1037 s. ISBN 0-13-301458-4.
CHAMPION, E R. Finite Element Analysis in Manufacturing Engineering. New York: McGraw-Hill, 1992. 21 s. ISBN 0-07-010510-3.
TOPPING, B H V. -- KUMAR, B. Developments in analysis and design using finite element methods. Edinburgh: Civil-Comp, 1999. 282 s. ISBN 0-948749-61-X.
Fundamentals of finite element analysis. Boston: McGraw-Hill, 494 s. ISBN 0-07-239536-2.
MADENCI, E. -- GUVEN, I. The finite element method and applications in engineering using ANSYS. New York: Springer, 2006. 686 s. ISBN 0-387-28289-0.
MOAVENI, S. Finite elements analysis : theory and application with ANSYS. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999. 527 s. ISBN 0-13-785098-0.
NAKASONE, Y. -- YOSHIMOTO, S. -- STOLARSKI, T A. Engineering analysis with ANSYS software. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2006. 456 s. ISBN 0-7506-6875-X.
ZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R. The finite element method : Basic formulation and linear problems . Volume 1. 4. vyd. London: McGraw-Hill, 1989. 648 s. ISBN 0-07-084174-8.
ZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R. The finite element method : Solid and fluid Mechanics, dynamics and non-linearity . Volume 2. 4. vyd. Berkshire: McGraw-Hill, 1991. 807 s. ISBN 0-07-084175-6.
Multiphysics modelling with finite element methods. New Jersey ;: London :, 422 s. ISBN 9789812568434.
Process modelling and simulation with finite element methods. Singapore: World Scientific, 2004. 382 s. ISBN 981-238-793-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: