Sylabus předmětu GEPRA - Geologické praktikum (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: GEPRA
Název předmětu česky: Geologické praktikum
Název předmětu anglicky:
Practical Seminar of Geology
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Geologické praktikum navazuje na základní geologickou výuku, zaměřuje se na konkrétní metody geologického výzkumu, zejména na seznámení studenta s konkrétním terénním geologickým průzkumem. Konkrétně je zaměřeno na geologické mapování, tak aby student po jeho absolvování byl schopen základního geologického terénního mapování.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní metody geologického průzkumu -- geologické, geochemické, geofyzikální, geobotanické DPZ (dotace 0/2)
2.Geologické mapování (dotace 0/16)
 
a.
přípravná etapa -- zpracování dostupných podkladů, speciální geologické mapy, DPZ, historické prameny
b.práce s dokumentačním deníkem, terénní foto, náčrtky, práce s GPS, práce s pracovní mapou, standardy barev, tvorba pracovní mapy
c.laboratorní analýzy, konkrétní speciální analytické metody
d.
horninová mikroskopie, práce s horninovými a půdními výbrusy, mikroskopický popis a vyhodnocení
e.speciální případy geologického mapování: případný vrtný průzkum, šlichová prospekce

3.
Závěrečná etapa (dotace 0/6)
 
a.zpracování výsledků laboratorních analýz, pracovních map, tvorba profilů a syntéza tvorbou zkreslené geologické mapy
b.
vyhodnocení geologického terénního projektu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení8 h
práce v terénu16 h
odborná exkurze
4 h
konzultace
0 h
příprava na zkoušku
0 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace
6 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
10 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Požadavky na zápočet: test a skupinové hodnocení projektů. Požadovány jsou základní znalosti práce v terénu a práce s geologickými mapami.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BARNES, J. -- LISLE, J. -- BRABHAM, P. Basic geological mapping. Oxford: Wiley, 2011. 230 s. ISBN 978-0-470-68634-8.
MALTMAN, A. Geological maps an introduction. Oxford: Wiley, 1998. 260 s. ISBN 978-0-471-93240-6.

Doporučená:
HÁJEK, J. Metody geologického výzkumu 1. vydání. Brno: UJEP, 1984. 192 s.
MELICHAR, R. Metody strukturní geologie : orientační analýza. 1. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1991. 180 s. ISBN 80-210-0319-7.
POUBA, Z. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: