Sylabus předmětu ZEOW - Ekofyziologie dřevin (v AJ) (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZEOW
Název předmětu česky:
Ekofyziologie dřevin (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Ecophysiology of Woody Plants
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Pochopit chování dřevin v komplexu faktorů vnějšího prostředí včetně záměrných i neúmyslných antropogenních změn.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekofyziologie dřevin, konstrukční typy dřevin (dotace 4/0)
2.Pro nás nezvyklé stromovité druhy (dotace 2/0)
3.
Stromy a stres (dotace 4/0)
4.
Stromoví veteráni (dotace 4/0)
5.Voda, vodní provoz (dotace 2/0)
6.
Světlo - sluneční záření a rostliny (dotace 2/0)
7.
Teplo a rostliny (dotace 2/0)
8.Fenologie (dotace 4/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
22 h
práce v terénu
4 h
konzultace
8 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava prezentace
26 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška - ústní prezentace k vybranému ekofyziologickému tématu, odevzdání seminární práce a ústní prezentace výsledků,
test - znalosti získané z přednášek - (nutno získat 6 bodů z maximálních deseti)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Physiological plant ecology: ecophysiology and stress physiology of functional groups. 4. vyd. Berlin: Springer, 513 s. ISBN 3-540-43516-6.
SCHULZE, E. -- BECK, E. Plant ecology. Berlin: Springer, 702 s. ISBN 3-540-20833-X.
HOPKINS, W G. -- HÜNER, N P. Introduction to plant physiology. 3. vyd. New York: John Wiley & Sons, 2004. 560 s. ISBN 0-471-37917-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014, LS 2011/2012 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 7. 2. 2020.

Typ výstupu: