Sylabus předmětu UKNT - Kámen jako materiál ve stavbách (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
UKNT
Název předmětu česky:
Kámen jako materiál ve stavbách
Název předmětu anglicky:
The Stone as The Building Material in Constructions
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Stavební a dekorační kámen je mimořádně cenným materiálem všech staveb. Studenti budou seznámeni s produkcí stavebního a dekoračního kamene v České republice a to podle jejích jednotlivých částí s důrazem na technické a technologické vlastnosti kamene jako materiálu. Dalším cílem je seznámit studenty s praktickým použitím kamene ve stavbách.
 
Obsah předmětu:
1.
Přínos práce s kamenem ve stavbách na bázi dřeva. (dotace 1/2)
2.
Kámen a kamenictví. (dotace 1/2)
 
a.Výrobní postupy, řezání, formátování, tvarování.
b.
Kamenořez.
c.Hrubá, čistá a ušlechtilá kamenická výroba.
d.
Výrobky z kamene: deskové výrobky, masivní výrobky.
e.
Povrchové úpravy lícních ploch.

3.Česká republika a zdroje stavebního a dekoračního kamene, surovinové zdroje v České republice. (dotace 1/2)
4.
Fyzikální a mechanické zkoušky kamene a kameniva. (dotace 1/2)
5.
Kamenivo. (dotace 1/2)
 
a.
Kamenivo, přírodní a umělé, jeho technické parametry.
b.Barevnost kameniva, barevnost směsí kameniva.

6.
Přírodní kámen a dřevo. (dotace 1/2)
 
a.Dřevěné terasy, dřevěné lávky a můstky, dřevěné cesty při kombinaci s použitím kamene.

7.
Návrh projektu s použitím kamene jako materiálu. (dotace 1/2)
 
a.
Důležité zásady, plánování a příprava stavby s použitím kamene.

8.
Kámen jako materiál pro budování základů staveb a spárování. (dotace 1/0)
 
a.
Stroje a nářadí pro stavbu a opracování kamene.

9.
Kamenné dlažby a terasy z přírodního kamene, nášlapné kamenné desky, mozaiky. (dotace 1/2)
 
a.
Praktické zásady a postupy.

10.
Kámen v exteriéru (dotace 1/2)
11.
Kámen jako materiál pro budování cest. (dotace 1/2)
 
a.
Přírodní cesta, dekorativní cesta.
b.Obruby cest, různá řešení cest s použitím kamene.
c.
Oblázkový štěrk, obrubníky, krajníky.

12.
Umělý kámen a náhražky kamene. (dotace 1/2)
 
a.
Surovinová krize a zpracování kamenického odpadu jako cenného materiálu pro užití ve stavbách.
b.Výhody, nevýhody umělého kamene a kameniva.
c.
Kabřinec, štěrkované plochy.

13.
Požadavky na kámen jako materiál ve stavbách. (dotace 1/2)
 
a.Výčet požadavků.
b.
České technické normy ve stavebnictví kamene a možnosti jejich naplnění z pohledu surovinových zdrojů ČR.

14.
Kámen a historie (dotace 1/2)
 
a.Vzhled kamenného díla z hlediska přirozených a lidskou činností akcelerovaných zvětrávacích procesů.
b.
Použití kamene v lidské historii.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
odborná exkurze
24 h
příprava na průběžné hodnocení
18 h
zpracování seminární práce
14 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude ukončen zápočtem sestávajícím ze dvou částí: vypracování samostatné seminární práce na zvolené téma a test znalostí předmětu, kdy student musí odpovědět správně na 75 % otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FRIEDRICH, V. Přírodní kámen: zahradní dlažba, zídky, schody, terasy, jezírka. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2009. 312 s. ISBN 978-80-242-2475-6.
Kamenictví: tradice z pohledu dneška. Praha: Grada Publishing, 2001. 238 s. ISBN 80-247-9055-6.
RYBAŘÍK, V. Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. 1. vyd. Hořice: Nadace SPŠKS, 2009. 220 s. dotisk. ISBN 80-900041-5-6.
SLOUKA, J. a kol. Kámen od horniny k soše. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 148 s. ISBN 978-80-247-1258-1.

Doporučená:
CHLUPÁČ, I. a kol. Geologická minulost České republiky. 2. vyd. Praha: Academia, 2011. 436 s. Neživá příroda. ISBN 978-80-200-1961-5.
The sourcebook of decorative stone: an illustrated identification guide. Buffalo, N.Y.: Firefly Books, 2007. 288 s. ISBN 978-1-55407-254-5.
Stone primer: ideas and techniques for incorporating stone in and around your home. North Adams, MA: Storey Pub., 271 s. ISBN 978-1-58017-670-5.
Stonework: techniques and projects. Pownal, Vt.: Storey Pub., 183 s. ISBN 978-0-88266-976-2.
Aggregates: sand, gravel and crushed rock aggregates for construction purposes. 3. vyd. London: The Geological Society, 2001. 339 s. Geological society engineering geology special publication ;. ISBN 1-86239-079-7.
SNOW, D. Listening to stone. New York: Artisan, 145 s. ISBN 978-1-57965-371-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: