Sylabus předmětu UZRTS - Užitkové rostliny subtropů a tropů (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
UZRTS
Název předmětu česky:
Užitkové rostliny subtropů a tropů
Název předmětu anglicky:
Utility Plants of Subtropics and Tropics
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/1/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující; doktorský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Lukáš Karas (cvičící, přednášející)
Ing. Petr Němec, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš (garant, tutor)
Prerekvizity: ((Lesnická botanika speciální nebo Botanika speciální) a (Dendrologie s ekologií lesních dřevin II nebo Dendrologie s ekologií lesních dřevin II nebo Dendrologie nebo Dendrologie subtropů a tropů)) nebo Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zprostředkovat obecné znalosti o využívání nedřevních lesních produktů tropů i dendrologické charakteristiky zástupců hlavních užitkových kategorií.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvodní přednáška. Diapozitivy URTS (dotace 2/2)
 
a.
Základní rozdělení výuky
b.
Oblasti výskytu užitkových rostlin
c.
druhy zajímavé, 11 druhů

2.ROSTLINY JAKO POTRAVINY (dotace 4/4)
 
a.
Ovoce, 43 druhů
b.
Koření, poživatiny a olejniny, 39 druhů
c.
Zelenina

3.
ROSTLINY S PSYCHOSOMATICKÝMI ÚČINKY (dotace 2/2)
 
a.
Rostliny požitkové, 12 druhů. Závěr

4.ROSTLINY TECHNICKÉ (dotace 4/4)
 
a.
Dřevo a materiál, 27 druhů
b.
Pryskyřice a elastomery, silice, 24 druhů
c.Vosky, textilní materiál a barviva, rostliny tříselné, 18 druhů

5.
ROSTLINY OKRASNÉ (dotace 2/2)
 
a.
Rostliny okrasné, 42 druhů

6.
ROSTLINY LÉČIVÉ (dotace 2/2)
 
a.
Rostliny léčivé, 42 druhů

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
14 h
10 h
cvičení14 h
0 h
odborná exkurze16 h
0 h
odborná praxe
8 h
0 h
příprava na zkoušku20 h
54 h
zpracování seminární práce12 h
20 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
obhájení seminární práce, poté následuje písemná zkouška a determinace významných druhů. Ke splnění zkoušky je zapotřebí dosáhnout alespoň jedenácti bodů z celkových dvacíti.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TÁBORSKÝ, V. -- VALÍČEK, P. Tropické a subtropické zeleniny - pěstování a využití. 1. vyd. Praha: Brázda, 1998. 146 s. ISBN 80-209-0274-0.
KOHÁK, E. Zelená svatozář. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 80-85850-86-9.
Jedy, drogy, léky. 1. vyd. Praha: Academia, 1996. 203 s. ISBN 80-200-0508-0.
Tropické plody: biologie, využití, pěstování a sklizeň. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2002. 239 s. ISBN 80-242-0785-0.
POLÍVKA, F. Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí. Praha: Volvox Globator, 1996. 646 s. ISBN 80-7207-025-8.
Užitkové rostliny jižních zemí. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 157 s. Živou přírodou.
Tropické rostliny. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2002. 286 s. ISBN 80-242-0774-5.
ARCIMOVIČOVÁ, J. -- VALÍČEK, P. Čokoláda - pokrm bohů. Benešov: START, 1999. 119 s. ISBN 80-86231-07-0.
Koření a jeho léčivé účinky. 1. vyd. Benešov: Start, 2005. 135 s. ISBN 978-80-86231-34-1.
VALÍČEK, P. Léčivé rostliny a omamné drogy. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 94 s. ISBN 80-7157-725-1.
DLOUHÁ, J. -- RICHTER, M. -- VALÍČEK, P. Ovoce. 1. vyd. Praha: Aventinum, 1997. 223 s. ISBN 80-7151-768-2.
VALÍČEK, P. a kol. Rostlinné omamné drogy. 1. vyd. Benešov: Start, 2000. 191 s. ISBN 80-86231-09-7.
HUŠÁK, S. -- TÁBORSKÝ, V. -- VALÍČEK, P. Tropické a subtropické ovoce - pěstování a využití. 1. vyd. Praha: Brázda, 1996. 125 s. ISBN 80-209-0258-9.
VALÍČEK, P. a kol. Užitkové rostliny tropů a subtropů. 2. vyd. Praha: Academia, 2002. 486 s. ISBN 80-200-0939-6.
VALÍČEK, P. Vůně čaje. 2. vyd. Benešov: START, 2000. 145 s. ISBN 80-86231-10-0.
VALÍČEK, P. -- POKLUDA, R. Zelinářství tropů a subtropů. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 98 s. ISBN 80-7157-777-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: