Sylabus predmetu BEXP - Blok expertů (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BEXP
Název předmětu česky:
Blok expertů
Název předmětu anglicky:
Experts Block
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Hana Habrová, Ph.D. (přednášející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (garant, přednášející)
Ing. Petr Němec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Smrčková (přednášející)
Prerekvizity:
ne (Hospodaření s přírodními zdroji tropických oblastí nebo nyní Hospodaření s přírodními zdroji tropických oblastí)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Posláním bloku expertů je představit studentům výsledky úspěšně řešených environmentálních projektů v oblastech tropů a subtropů. Seznámit je se způsobem realizace takovýchto problémů, s praktickými úskalími, kterým musí expert čelit. Umožnit studentům konzultace bakalářských prací s odborníky s praktickými zkušenostmi.
 
Obsah předmětu:
1.
Sdílení zkušeností expertů z řešení projektů v rozvokových zemích tropů a subtropů (dotace 26/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška26 h
příprava na průběžné hodnocení
58 h
příprava na průběžný test
28 h
zpracování projektů56 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
K zápočtu bude požadována 75% účast na přednáškách a aktivní účast v diskuzích k přednáškám. Přečtení jedné knihy z povinné literatury, více knih z doporučené literatury nebo vlastní knihy po předchozím schválení garantem předmětu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SETZER, O. -- JURDA, P. Tamtamy doznívají : dvacet let českého lesníka v rovníkové Africe. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2004. 299 s. ISBN 80-86386-47-3.
VÁCLAV, E. Přínos českých lesníků v poznání a rozvoji světového tropického a subtropického lesnictví. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, 2007. 95 s. ISBN 978-80-213-1655-3.
Glimmers of hope: memoir of a volunteer in Africa. Great Britain: Amazon, 366 s. ISBN 978-0-557-11209-8.
LINDNER, T. Čekání na období dešťů: zambijská mozaika. Brno: Doplněk, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7239-222-3.
PETR, T. V rovníkové Africe. Praha: Gasset, 2014. 300 s. ISBN 978-80-87079-39-3.
KOREŠ, K. Třicet let v Africe, aneb, Občasně dobrodružný život. Ústí nad Labem: P. Korešová, 2014. 134 s. ISBN 978-80-260-5976-9.
PÁNEK, Š. Aby dobro neškodilo / Rozhovor s Davidem Klimešem. Praha: Portál, 2015. 192 s. ISBN 978-80-262-0941-6.
TRACHTA, J. Tichý dech. Praha: Paseka, 2013. 216 s. ISBN 978-80-7432-313-3.
ŠEBEK, T. Mise Afghánistán. Praha - Litomyšl: Paseka, 2015. 312 s. ISBN 978-80-7432-656-1.
ŠEBEK, T. Africká zima - V Jižním Súdánu s Lékaři bez hranic. Praha - Litomyšl: Paseka, 2017. 280 s. ISBN 978-80-7432-863-3.
ŠEBEK, T. Nebe nad Jemenem. Praha - Litomyšl: Paseka, 2019. 288 s. ISBN 978-80-7637-005-0.
SCHALLER, G B. Rok mezi gorilami. Praha: Mladá fronta, 1966. 284 s.

Doporučená:
PAVLIŠ, J. Notes on Yemeni drylands and woodland reconstruction effort on Soqotra Island. ISTF News. 2008. sv. 29, č. 4, s. 8--11. ISSN 0276-2056.
MADĚRA, P. -- PAVLIŠ, J. Úspěchy českého lesnictví na Sokotře. Lesnická práce. 2008. sv. 87, č. 1, s. 68--72. ISSN 0322-9254.
VÁCLAV, E. Co všechno odnesl čas, aneb, Můj život v tropech 1965-1990. 1. vyd. ELK - Evropský literární klub, 2017. 102 s. ISBN 978-80-86316-94-9.
BERGL, J. -- VÁCLAV, E. Světové lesnictví: (aktuální problémy tropického lesnictví). 1. vyd. Brno: VŠZ, 1993. 44 s. ISBN 80-7157-074-5.
Tropentag 2014. 1. vyd. Prague: Czech University of Life Science Prague, 2014. ISBN 978-80-213-2481-7.
KALFUS, R. Velký doktor: vzpomínky na dr. Alberta Schweitzera a na Lambaréné. 2. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1988. 161 s. Okamžiky.
SCHWEITZER, A. -- ŠKRACHOVÁ, M. -- STUCHLÍKOVÁ, P. Lidé v pralese. 5. vyd. Praha: Orbis, 1966. 288 s. Cesty.
HOLCOVÁ, M. Lidi : aneb Cestování je série omylů ale jeden je zajímavější než druhý . 3. díl. 1. vyd. Brno: Šalvar, 2001. 240 s. ISBN 80-903011-2-6.
HOLCOVÁ, M. Lidi : aneb Duch národa je nejlépe cítit v přeplněném autobuse . 1. díl. 2. vyd. Brno: Šalvar, 2001. 179 s. ISBN 80-903011-0-X.
HOLCOVÁ, M. Lidi : aneb Většina národů má za to, že je úplně jiná než většina národů . 2. díl. 1. vyd. Brno: Šalvar, 2001. 195 s. ISBN 80-903011-1-8.
HOLCOVÁ, M. Orinokem k přechodu. 2. vyd. Brno: Šalvar, 2004. 244 s. ISBN 80-903011-5-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 3. 2020.

Typ výstupu: