Sylabus predmetu APD3 - Ateliér produktového designu III (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
APD3
Název předmětu česky:
Ateliér produktového designu III
Název předmětu anglicky: Product Design Studio III
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: MgA. Petr Novague
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity: Ateliér produktového designu II
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s navrhovaním nábytku
 
Obsah předmětu:
1.
teoretická časť (dotace 3/0)
 
a.1. Tvorba exteriérových prvkov. sedací, lôžkový
2. Exteriérový prvok doplnkový
3. Inšpirácia prírodou. bionika
4. Základy navrhovania daného druhu nábytku
5. Funkcia výrobku , požiadavky
6. Vzhľad, estetika
7. Proporcie
8. konštrukcie, konštrukčný detail

2.
praktická ateliérová časť (dotace 0/10)
 
a.
1. Zadanie
2. Skice
3. Rozmerové schémy
4. 2D dokumentácia
5. Perspektívy a 3D vizualizácie

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
6 h
cvičení
22 h
konzultace
10 h
projektová práce
32 h
kolokvium
10 h
ateliérová kritika
2 h
příprava prezentace2 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních a konzultacích v rozsahu 90%. V předepsaném termínu odevzdání dvou semestrálních prací.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PROKOPOVÁ, H. -- ŠTORK, V. Čalouněný nábytek. Brno: ERA group, 2006.
KOTRADYOVÁ, V. a kol. Dizajn nábytku: vývoj, navrhovanie, terminologia, typologia, ergonimia, materialy, konštrukcie, technologia. 1. vyd. V Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2009. 281 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3006-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: