Sylabus předmětu PPVA2 - Správní činnost a organizace práce v arboristice (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PPVA2
Název předmětu česky:
Správní činnost a organizace práce v arboristice
Název předmětu anglicky:
Practical Business in Arboriculture II
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 15/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Garantující ústav:
Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (garant)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Luboš Staněk (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s hlavními institucemi a jejich činnostmi v oblasti péče o dřeviny rostoucí mimo les, a to formou přednášek externích odborných pracovníků a prezentacemi v rámci hlavního cvičení.
 
Obsah předmětu:
1.
Státní správa - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
2.
Samosprávy měst a obcí - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
3.
Praktické aplikace zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek (dotace 2/0)
4.Agentura ochrany přírody a krajiny - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
5.
Česká inspekce životního prostředí - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
6.
Státní památková péče - plněné úkoly při správě mimolesní zeleně (dotace 2/0)
7.
Správa doprovodné zeleně komunikací (dotace 2/0)
8.
ČSOP -- aktivity občanských sdružení pro péči o mimolesní zeleň (dotace 2/0)
9.
Mezioborová spolupráce při správě dřevin rostoucích mimo les (dotace 0/0)
10.
Evropská struktura správy životního prostředí (dotace 2/0)
11.
Zahraniční organizace poskytující služby v péči o mimolesní zeleň (dotace 2/0)
12.Standardy péče o přírodu a krajinu a jejich využití při plánování a realizaci pěstebních zásahů (dotace 2/0)
13.
Softwarové vybavení pro inventarizace stromů a návrhy plánu péče (dotace 2/0)
14.
Praktické postupy při návrhu plánu péče o vybrané lokality (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
24 h
0 h
odborná exkurze
16 h
0 h
konzultace
0 h
15 h
příprava na zkoušku
30 h
50 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h20 h
příprava prezentace30 h
30 h
zpracování projektů20 h25 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
prezentace seminární práce na zadané téma z oblasti institucionálního zabezpečení arboristických aktivit, zápočtový test a ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- LADRA, D. Technika pro arboristy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 227 s. ISBN 978-80-7375-948-3.
LADRA, D. Technická a normativní specifika silničního stromořadí jako vegetačního doprovodu komunikací. Bakalářská práce. Brno: MENDELU Brno, 2011. 59.
JELÍNKOVÁ, J. -- TUHÁČEK, M. Právní vztahy k dřevinám: praktický průvodce. 1. vyd. Grada, 2016. 168 s. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0112-2.
Baumkronensicherungen. Stuttgart: Ulmer, 2009. 87 s. ISBN 978-3-8001-5880-5.
Praxis Baumpflege: Kronenschnitt an Bäumen ; Schnittmaßnahmen an Bäumen entsprechend der Entwicklungsphase und dem Zustand der Bäume. 2. vyd. Steinen: Arbus-Medien, 2010. 197 s. ISBN 978-3-934947-18-4.
Kol. Baumkontrolle unter Berücksichtigung der Baumart: Bildatlas der typischen Schadsymptome und Auffälligkeiten. 1. vyd. Braunschweig: Thalacker Medien, 296 s. ISBN 3-87815-213-2.
Das CODIT-Prinzip: von den Bäumen lernen für eine fachgerechte Baumpflege. Braunschweig: Haymarket Media, 2008. 159 s. ISBN 978-3-87815-227-9.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. 3. vyd. Vlašim: ČSOP, 2010. 696 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 978-80-86327-85-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: