Sylabus predmetu FINT - Závěrečná práce (v AJ) (LDF - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FINT
Název v jazyce výuky: Final Thesis
Název česky: Závěrečná práce (v AJ)
Název anglicky: Final Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (15 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Krejza, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (zkoušející)
Ing. Petr Martinek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jitka Meňházová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Radek Michalko, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Rejžek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Schopnost práce s literaturou, definice problémů, sběr dat, metodika, vyhodnocení a interpretace výsledků, konfrontace s literaturou.
 
Obsah předmětu:
1.Zpracování diplomové práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Schopnost řešit problémy
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost výpočtu základní prostorové statistiky
-Schopnost zpracování prostorové interpolace
-Základní prezentační dovednosti.
-Znalost pracovních postupů.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     laboratorní práce80 h
     práce v terénu80 h
     konzultace60 h
     projektová práce20 h
Samostudium
     příprava prezentace40 h
     zpracování projektů60 h
     zpracování seminární práce80 h
Celkem420 h
 
Požadavky na ukončení:
Vypracovaná diplomová práce musí být obhájena před komisí státní závěrečné zkoušky. Vlastní obhájení je složeno ze tří částí: 1) Prezentace práce pomocí aplikace MSPower Point, 2) Odpovědi na otázky oponentů, 3) Veřejná rozprava se členy komise.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZThe essentials of academic writingNew YorkHoughton Mifflin Co.0-618-21599-9
ZScience research writingLondonImperial College Press978-1-84816-309-6
ZBAILEY, S.Academic writing: a handbook for international studentsLondonRoutledge20060-415-38419-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: