Sylabus predmetu ADN4 - Ateliér designu nábytku IV (LDF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ADN4
Název předmětu česky:
Ateliér designu nábytku IV
Název předmětu anglicky:
Furniture Designing Studio IV.
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
MgA. Petr Novague (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty pracovat na konkrétních zadáních, kde se naučí základním postupům běžných při navrhování výrobků.
Formou práce v ateliéru a řízené diskuze si studenti osvojí tvůrčí návyky při zpracování jednotlivých témat. Studenti si prakticky osvojí komplex znalostí získané v jiných předmětech.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do cvičení (dotace 0/3)
 
a.
Požadavky a způsob práce
b.Základní přepoklady práce
c.Základní pojmy v navrhování - kompozice, symetrie, proporce, dynamická a statická osa

2.
Osobnost designéra a jeho tvorba (dotace 0/3)
 
a.
Požadavky kladené na designéra a jeho tvorbu

3.
Kritéria tvorby nábytku (dotace 0/9)
 
a.
Požadavky cílové skupiny
b.
Ergonomie
c.
Estetika - duch doby
d.Výzkum a experiment
e.Kvalita, funkčnost a trvanlivost výrobku
f.
Systémový proces výroby
g.Individualizace v procesu výroby
h.
Skladebnost a jednoduchá montáž
i.
Ekonomické hledisko, recyklovanost a likvidace výrobků
j.
Ochrana autorských práv
k.
Přebírání a uplatňování zkušeností

4.
Návrh úložného nábytkového prvku pro bytový interiér (dotace 0/9)
 
a.
Zadání úkolu
b.
Rešerše historických pramenů, vstupní požadavky
c.Stanovení koncepce - materiál, technologie, tvar
d.
Skica
e.
Model
f.
Výběr konečné varianty
g.Diskuze nad daným řešením

5.
Návrh lůžkového nábytku (dotace 0/9)
 
a.
Zadání úkolu
b.
Rešerše historických pramenů, vstupní požadavky
c.
Stanovení koncepce - materiál, technologie, tvar
d.
Skica
e.Model
f.
Výběr konečné varianty
g.
Diskuze nad daným řešením

6.Návrh čalouněného nábytku pro bytový interiér (dotace 0/9)
 
a.
Zadání úkolu
b.
Rešerše historických pramenů, vstupní požadavky
c.
Stanovení koncepce - materiál, technologie, tvar
d.
Skica
e.
Model
f.
Výběr konečné varianty
g.Diskuze nad daným řešením

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
42 h
konzultace
2 h
projektová práce
20 h
výstava
4 h
příprava na průběžné hodnocení
35 h
příprava prezentace3 h
zpracování projektů
34 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
Odevzdání klauzurních prací zpracovaných v semestru:
- tištěné portfolio z vypracovaných zadání
- 1 vybraná práce zpracovaná jako plakát formátu 0,7 x 1 m
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LEFTERI, C. Materials for Inspirational Design. Hove: RotoVision, 2007. 256 s. ISBN 978-2-94036-150-2.
KOTRADYOVÁ, V. a kol. Dizajn nábytku: vývoj, navrhovanie, terminologia, typologia, ergonimia, materialy, konštrukcie, technologia. 1. vyd. V Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2009. 281 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3006-8.
Manufacturing processes for design profesionals. 1. vyd. London: Thames & Hudson, 2007. 528 s. ISBN 978-0500-51375-0.
Emotional design: why we love (or hate) everyday things. New York: Basic Books, 2004. 257 s. ISBN 0-465-05135-9.
POŠTULKOVÁ, Ľ. Typológia: zariaďovacích prvkov verejného a pracovného interiéru. Zvolen: Technická univerzita, 2008. 138 s. ISBN 978-80-228-1950-3.
Století designu: Průkopníci designu 20.století. 1. vyd. Praha: Slovart, 1999. 272 s. ISBN 80-7209-142-5.
POŠTULKOVÁ, L. Typológia zariaďovacích prvkov bytu, člověk-priestor-nábytok. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2007. 174 s. ISBN 978-80-228-1797-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: