Sylabus předmětu LZE - Lesnická zoologie (LDF - LS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LZE
Název předmětu česky:
Lesnická zoologie
Název předmětu anglicky: Forest Zoology and Entomology
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Kašák, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout studentům: 1. Nutný obecný rozhled v biologických disciplinách 2. Nezbytný teoretický základ pro studium specializovaných lesnických disciplín 3. Znalosti přímo uplatnitelné v praxi. Studenti získají znalosti v oblasti obecné a lesnické zoologie a budou schopni posoudit význam jednotlivých druhů v lesních ekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.
Základy morfologie, rozmnožování a ontogeneze (embryonálního a postembryonálního vývoje) živočichů. (dotace 2/0)
 
a.
Morfologie živočichů
b.
Rozmnožování a ontogeneze

2.
Zoogeografie (dotace 2/0)
3.
Etologie (dotace 2/0)
4.
Zásady systematiky, klasifikace a názvosloví živočichů (dotace 2/0)
5.
Nižší bezobratlí - charakteristika, klasifikace, význam (dotace 4/6)
 
a.
Prvoci (Protozoa)
b.
Ploštěnci (Platyhelminthes)
c.Hlístice (Nematoda)
d.
Kroužkovci (Annelida)
e.Měkkýši (Mollusca)

6.Členovci (Arthropoda) - charakteristika, klasifikace, význam (dotace 6/10)
 
a.
Klepítkatci (Chelicerata), korýši (Crustacea)
b.
Mnohonozí (Chilopoda, Diplopoda)
c.
Hmyz (Insecta)

7.Strunatci (Chordata), obratlovci (Vertebrata) - charakteristika, klasifikace, význam (dotace 10/12)
 
a.
Ryby (Pisces)
b.
Obojživelníci (Amphibia) a plazi (Reptilia)
c.
Ptáci (Aves)
d.
Savci (Mammalia)
e.
Význam obratlovců v lesních ekosystémech

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h10 h
cvičení
28 h
8 h
příprava na zkoušku42 h42 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
38 h
příprava na průběžný test
0 h
14 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v lesnictví; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 80 otázek, minimum 90 bodů z možných 160
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. -- ŠŤASTNÁ, P. -- SUCHOMEL, J. -- GAISLER, J. Zoologie. 1. vyd. 263 s. ISBN 978-80-7509-188-8.
KŘÍSTEK, J. -- URBAN, J. Lesnická entomologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. 445 s. ISBN 80-200-1052-1.

Doporučená:
BUCHAR, J. -- ČEPICKÁ, A. a kol. Klíč k určování bezobratlých. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 285 s. ISBN 80-85827-81-6.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 1 : Bezobratlí. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 442 s.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie: Obratlovci. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 318 s.
NOVÁK, V J A. -- STARÝ, B. Atlas hmyzích škůdců lesních dřevin. 1. vyd. Praha: SZN, 1974. 127 s.
PFEFFER, A. Lesnická zoologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1954. 286 s.
PFEFFER, A. Lesnická zoologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1954. 622 s.
PFEFFER, A. Lesnická zoologie III. 1. vyd. Praha: SZN, 1954. 287 s.
ALLABY, M. A dictionary of zoology. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 597 s. ISBN 0-19-280076-0.
HARLEY, J P. Zoology. 7. vyd. Boston: McGraw-Hill/Higher Education, 588 s. ISBN 978-0-07-298889-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: