Course syllabus PDT - Projecting of Wood Technology (FFWT - SS 2019/2020)


     Czech          


Kód předmětu:
PDT
Název předmětu česky:
Projektování dřevařských technologií
Název předmětu anglicky:
Projecting of Wood Technology
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/3/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Karel Janák, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouškaNástroje a obrábění a (Komplexní péče o výrobní techniku nebo nyní Komplexní péče o výrobní techniku) a ne (Projektování dřevařských technologií I nebo Projektování dřevařských technologií II)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 11. 2019.

Type of output: