Sylabus predmetu RRPOEU - Politiky Evropské unie (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRPOEU
Název předmětu česky:
Politiky Evropské unie
Název předmětu anglicky:
European Union Policies
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (garant, přednášející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
PhDr. Martin Petlach (přednášející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (přednášející)
Prerekvizity:
ne RRPOEUA
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Čtvrtek
9.00-10.50Z7 (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden
40
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s obsahem evropské integrace, tedy jednotlivými politikami EU. Kurz by měl studentům objasnit rámec tvorby politik, zdroje jejich financování a seznámit je s podobou nejvýznamnějších politik EU včetně jejich stávajících největších problémů. Kurz bude vyučován modulárním způsobem, kdy se prezentace jednotlivých politik zhostí experti z různých ústavů FRRMS.
 
Obsah předmětu:
1.Institucionální nastavení EU (dotace 0/0)
2.
Politický systém EU (dotace 0/0)
3.
Evropeizace a její dopady (dotace 0/0)
4.
Hospodářská a měnová politika (dotace 0/0)
5.
Zemědělská politika EU a její vývoj (dotace 0/0)
6.
Aktuální problémy zemědělské politiky EU (dotace 0/0)
7.
Regionální politika EU a její vývoj (dotace 0/0)
8.Aktuální problémy regionální politiky EU (dotace 0/0)
9.Environmentální politika EU (dotace 0/0)
10.
Energetická politika a transevropské sítě (dotace 0/0)
11.
Doprava a průmysl (dotace 0/0)
12.
Justice a vnitřní věci v EU (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
příprava na zkoušku36 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou skládající se z otevřených otázek, jejíž výsledek tvoří část bodů, které mohou studenti v předmětu získat. Další část bodů získávají studenti za participaci a za seminární práci.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FIALA, P. -- PITROVÁ, M. Evropská unie. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. ISBN 978-80-7325-223-6.
DINAN, D. Ever closer union: an introduction to European integration. 4. vyd. Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publishers, 2010. 619 s. ISBN 978-1-58826-607-1.
CINI, M. -- PÉREZ-SOLÓRZANO BORRAGÁN, N. European Union politics. 4. vyd. Oxford: Oxford University Press, 450 s. ISBN 978-0-19-969475-4.
The European Union: economics and policies. 9. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 489 s. ISBN 978-1-107-40011-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: