Sylabus předmětu PPRZ - Politické procesy rozvojových zemí (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PPRZ
Název předmětu česky:
Politické procesy rozvojových zemí
Název předmětu anglicky:
Political Processes in Developing Countries
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Amar Khairi (cvičící, zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Michal Zourek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Politické procesy rozvojových zemí v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Úterý
13.00-14.50Aula (ČP II.)
není určen
PřednáškaKaždý týden
190
Úterý15.00-16.50
Z5 (ČP II.)
M. HrabálekCvičeníKaždý týden25
Úterý
15.00-16.50
Z2 (ČP II.)
V. Đorđević
Cvičení
Každý týden
40
Středa
9.00-10.50
Z8 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
36
Středa
9.00-10.50Z11 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden
55
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Obecné seznámení s politickými procesy rozvojových zemí a s územními aspekty komplexní vývojové souvztaž-nosti přírodní, demografické a společenské sféry s jejich sférou politickou. Následný přehled a interaktivní rozbor geopolitických aspektů současných globálních i regionálních problémů rozvojových zemí. Vystižení obecné souvztažnosti politických procesů a rozvoje zemí rozvojového světa v konkrétních projevech. V tomto rámci rozvíjet schopnost průběžného hodnocení pozice České republiky vůči rozvojovému světu v procesu globalizace a v nově se konstituující světové geopolitické situaci.
 
Obsah předmětu:
1.
Demokracie a demokratizace (dotace 2/2)
2.Instituce v rozvojových zemích (dotace 2/2)
3.
Náboženství a rozvojové země (dotace 2/2)
4.Gender a rozvojové země (dotace 2/2)
5.
Etnicita a rozvojové země (dotace 2/2)
6.Sociální politiky v rozvojových zemích (dotace 2/2)
7.
Vztah města a vesnice v rozvojových zemích (dotace 2/2)
8.
Lidská práva v rozvojových zemích (dotace 2/2)
9.
Občanská společnost v rozvojových zemích (dotace 2/2)
10.
Vliv armády na politiku rozvojových zemí (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
26 h
seminář
2 h
konzultace
12 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
příprava na zkoušku40 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace
16 h
zpracování seminární práce22 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet na základě zpracovaných příprav na semináře a prezentací, písemná zkouška tvořená otevřenými otázkami založenými na přednáškách a zadané literatuře. Studenti jsou hodnoceni průběžně během celého semestru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PAYNE, R J. -- NASSAR, J R. Politics and culture in the developing world. 5. vyd. Boston: Longman, 297 s. ISBN 978-0-205-07591-1.
HANDELMAN, H. The Challenge of Third World Development. New York: Pearson, 2010. 352 s.
BINNS, T. -- POTTER, R B. -- ELLIOTT, J A. Geographies of Development: An Introduction to Development Studies. Harlow, England: Pearson Education, 2008. 545 s. ISBN 978-0-13-222823-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: