Sylabus predmetu EU - Evropská unie (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EU
Název předmětu česky:
Evropská unie
Název předmětu anglicky: European Union
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jaroslav Jetelina (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Amar Khairi (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
PhDr. Martin Petlach (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučující
Akce
ČetnostKapacita
Čtvrtek
9.00-10.50
Aula (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden
190
Čtvrtek
11.00-12.50
Z3 (ČP II.)M. HrabálekCvičeníLichý týden25
Čtvrtek
11.00-12.50
Z2 (ČP II.)
CvičeníSudý týden
25
Čtvrtek
11.00-12.50
Z2 (ČP II.)
Cvičení
Lichý týden25
Čtvrtek
11.00-12.50Z4 (ČP II.)O. MocekCvičení
Sudý týden
25
Čtvrtek
11.00-12.50Z4 (ČP II.)V. ĐorđevićCvičeníLichý týden25
Čtvrtek11.00-12.50Z3 (ČP II.)A. KhairiCvičení
Sudý týden
25
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět vyjasní studentům úlohu Evropské unie nejen v samotné EU, ale i v politickém i ekonomickém uspořádání světa. Přednášky budou rozděleny do několika tématických okruhů. Jednotlivé bloky si kladou za cíl vysvětlit počátky vzniku Evropských společenství, teoretické a paradigmatické přístupy k rozvoji ES/EU, institucionální uspořádání, nástroje a uspořádání vybraných politik a způsoby rozhodování v současné EU. Pozornost bude také věnována současným trendům v EU, eurozóně a vztahům Společenství s jinými regiony ve světě.
 
Obsah předmětu:
1.
Historie a vývoj evropské integrace (dotace 4/2)
 
a.Počátky a paradigmata evropské integrace
b.
Evropská společenství- institucionální a smluvní vývoj

2.
Rozšiřovací vlny ES/EU a jejich dopad na charakter integrace (dotace 2/1)
 
a.
Jednotlivé vlny rozšiřování EU.
b.
Současné kandidátské země.

3.
Instituce a rozhodování v ES/EU (dotace 4/2)
 
a.
Hlavní instituce EU - Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament, Evropská rada
b.
Další instituce - Výbor regionů, Hospodářský a sociální výbor, Evropský soudní dvůr

4.
Ekonomika ES/EU (dotace 4/2)
 
a.Budování jednotného vnitřního trhu
b.
Rozpočet EU
c.
Zemědělská politika

5.
Budování společné měny (dotace 2/2)
 
a.
Eurozóna
b.Dluhová krize

6.
EU jako globální hráč (dotace 4/2)
 
a.
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
b.
Vnější obchodní vztahy
c.
Rozvojová politika

7.Regionální politika EU (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení24 h
příprava prezentace
15 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Body v předmětu mohou studenti získávat za aktivitu v rámci cvičení a za přípravy na něj, za seminární práci a za zkouškový test, který má formu otevřených otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FIALA, P. -- PITROVÁ, M. Evropská unie. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. ISBN 978-80-7325-180-2.
FIALA, P. Evropský mezičas: nové otázky evropské integrace. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. 174 s. ISBN 978-80-87029-04-6.
KÖNIG, P. -- LACINA, L. -- PŘENOSIL, J. Učebnice evropské integrace. 2. aktualizované vydání. Brno: Barrister & Principal, 2007. 404 s. ISBN 978-80-7364-044-6.
DOČKAL, V. -- KANIOK, P. Evropský parlament. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 174 s. ISBN 978-80-210-4329-9.
LACINA, L. -- KANIOK, P. Minimum o předsednictví 1.  [CD-ROM]. Praha: Ministerstvo vnitra. 2007. ISBN 978-80-239-9235-9.
LACINA, L. -- ROZMAHEL, P. -- RUSEK, A. -- FIDRMUC, J. Economic and monetary union: 10 years of success?. 24. 11. 2008 - 25. 11. 2008, Brno, MZLU Brno (CZ).
BREINEK, P. -- FLEK, V. -- KAPOUNEK, S. -- KÖNIG, P. -- KUČEROVÁ, Z. -- LACINA, L. -- LALINSKÝ, T. -- ROZMAHEL, P. -- SMRČKOVÁ, G. -- TUNKROVÁ, L. Euro: ano/ne?. 1. vyd. Praha: Alfa nakladatelství, 2010. 319 s. ISBN 978-80-87197-26-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: