Sylabus předmětu EKPR - Ekonomické procesy v rozvojových zemích (FRRMS - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKPR
Název v jazyce výuky: Ekonomické procesy v rozvojových zemích
Název česky: Ekonomické procesy v rozvojových zemích
Název anglicky: Economic Processes in Developing Countries
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (cvičící, tutor)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty detailně jak s tradičními teoriemi ekonomického rozvoje, tak i se současnými modely rozvoje ekonomiky a regionů, s problematikou strukturální transformace v rozvojovém světě, rolí státu v procesu rozvoje, systémem financí v rozvojových zemích, měnící se pozicí agrobyznysu v rámci rozvojových ekonomik, s významem mezinárodního obchodu pro rozvojový svět a s výzvami v souvislosti s využitím rozvojového potenciálu zapojení rozvojových ekonomik do globálních hodnotových sítí.
 
Obsah předmětu:
1.Rozvinuté teorie a principy ekonomického rozvoje v rozvojových zemích a jejich praktická aplikace. (dotace 4/0)
 
a.Klasické a neoklasické teorie ekonomického růstu a rozvoje
b.Současné modely ekonomického rozvoje
c.Heterodoxní teorie ekonomického rozvoje

2.Role státu a trhu při strukturální transformaci ekonomik rozvojových zemí. (dotace 2/0)
 
a.Role vlády v procesu ekonomického rozvoje
b.Teorie endogenního růstu a nové strategie rozvoje

3.Iniciace procesu industrializace a strategie industriální transformace. (dotace 2/0)
 
a.Strukturální změny a ekonomická růst
b.Iniciace procesu strukturální transformace
c.Strategie změn procesu transformace

4.Transformace zemědělství v rozvojových zemích. (dotace 2/0)
 
a.Imperativ rozvoje zemědělství a regionálního rozvoje
b.Rozvoj zemědělství a hlavní výzvy tohoto rozvoje
c.Struktura systémů zemědělského hospodaření v rozvojových zemích
d.Přechod od subsistenčního ke komerčnímu zemědělství
e.Nadnárodní agrobusiness
f.Role vlády při rozvoji zemědělství

5.Teorie mezinárodního obchodu a rozvojové strategie (dotace 2/0)
 
a.Klíčové aspekty mezinárodního obchodu
b.Tradiční teorie mezinárodního obchodu
c.Kritika tradiční teorie mezinárodního obchodu v kontextu zkušeností rozvojových zemí
d.Tradiční obchodní strategie a mechanismy pro rozvoj

6.Finanční systémy v rozvojových zemích. (dotace 2/0)
 
a.Mezinárodní finance a investice
b.Platební bilance
c.Dluhová zátěž a rozvoj
d.Mezinárodní měnový fond, Světová banka a přímá zahraniční pomoc
e.Role a růst remitencí
f.Globální finanční krize a rozvojové země

7.Globální hodnotové řetězce a rozvojový svět. (dotace 2/7)
 
a.Globální hodnotové řetězce a ekonomický rozvoj
b.Výzvy pro zapojení rozvojových zemí do globálních hodnotových řetězců vycházeje ze zkušeností těchoto zemí

8.Role Jižní a Jihovýchodní Asie ve světové ekonomice. Aktuální problémy ekonomického rozvoje Jižní a Jihovýchodní Asie. (dotace 4/7)
9.Role Afriky ve světové ekonomice. Aktuální problémy ekonomického rozvoje Afriky. (dotace 4/7)
10.Role Latinské Ameriky ve světové ekonomice. Aktuální problémy ekonomického rozvoje Latinské Ameriky. (dotace 4/7)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace6 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava prezentace7 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, kde student prokazuje systematickou znalost problematiky v rozsahu daném sylabem předmětu, která se skládá ze tří otevřených otázek. Úspěšné složení zkoušky vyžaduje dosažení alespoň 60% úspěšnosti tohoto testu. V případě, že je v písemném testu student hodnocen v rozpětí 50-59,9%, má možnost zúčastnit se ústní části zkoušky.

První podmínkou účasti na zkoušce je úspěšné získání zápočtu. Student získává zápočet na základě úspěšného vykonání závěrečného zápočtového testu (minimální hodnocení 50%) a minimálně 80% účasti na cvičeních.

Účast na přednáškách je povinná, alespoň 80% účast na přednáškách je druhou podmínkou účasti na zkoušce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDIETZ, J L. -- CYPHER, J M.The Process of Economic Development. 3. vydáníAbingdon, EnglandRoutledge2009978-0-415-77104-7
ZSMITH, S C. -- TODARO, M P.Economic Development. 11th editionHarlow, Essex. EnglandPearson Education Limited2011978-1-4082-8447-6
DGOMBALA, I. -- ADAMCOVÁ, L.Regionální ekonomická integrace v Asii, Africe a Latinské AmericePrahaVŠE200180-245-0152-X
DRAMESH, M. -- ASHER, M G.Welfare capitalism in Southeast Asia: social security, health, and education policiesNew YorkPalgrave Macmillan2000978-03-1223-016-6
DBOKA, L. ( 2011) “Subsaharan Africa in the World Economy: Past, Present and Future” StrategiCo. France
DHOSONO, A.,STALLINGS,Regional integration and economic development,Houndmills,Palgrave,2001,0-333-77484-1
DRICH, P. G. Latin America : its future in the global economy, Palgrave, 2002
DSACHS, J. and BLOOM “Geography, Demography and Economic Growth in Africa”.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 6. 1. 2020.

Typ výstupu: