Course syllabus RRIPAS - Integration Processes of Agrarian Sector (FRDIS - SS 2019/2020)Help


     Czech          English          


Course code:
RRIPAS
Course title in Czech: Integration Processes of Agrarian Sector
Course title in English:
Integration Processes of Agrarian Sector
Semester:
SS 2019/2020
Mode of completion and number of credits:
Exam (4 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 3/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
master; master continuing
Course type:
required
Type of delivery:
usual, consulting
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Course supervising department:
Faculty:
Teachers: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (lecturer, supervisor)
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites:
 
Timetable in this semester:
Day
From-till
Room
TeacherEntry
Frequency
Capacity
Thursday
9.00-11.50
Z6 (ČP II.)
Lecture
Every week
40
 
Aim of the course and learning outcomes:
The aim is to acquaint students with economic implications of globalization and integration processes in agrarian sector, with causes and impacts of agribusiness formation and their impact on the new model of agriculture in the framework of commodity verticals.
Acquire knowledge and apply methodological approaches to studying specific commodity chain dynamics in the development of regional and global agricultural markets.
 
Course content:
1.
Globalization and its impact on development in the agrarian sector (allowance 8/4)
 
a.
Expressions of globalization in the agrarian sector
b.
Specifics of agricultural production and foodstuffs consumption in shaping of agricultural markets, types of markets, entities, links, categories
c.
Agribusiness - the basic theory, the demand and supply determined models

2.
Economic context of integration of agriculture with other sector in the framework of agribusiness (allowance 12/16)
 
a.
Forms and consequences of imperfect competition in agribusiness
b.Principle of commodity verticals and networks, market structure, approaches for expressions of market forces
c.Coordination of activities, the framework and the role of contracts: approaches in terms of ownership, transaction costs and sharing / reduction of risk

3.The role of the processing and distribution stage within the food commodity verticals (allowance 9/0)
 
a.
Characteristics of the food industry and its subsectors
b.Size structure of enterprises within the food industry and its subsectors
c.
Distribution channels - basic types and characteristics

Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture
36 h
consultation6 h
preparation for exam
38 h
preparation for regular assessment
8 h
preparation of presentation
4 h
writing of seminar paper
20 h
Total112 h
 
Assessment methods:
Condition for termination of the course is elaboration and presentation of the seminar work. The exam consists of essay elaboration.
Evaluation:
- Seminar work max. 30 points
- Essay max. 70 points
Overall assessment:
A 100-90 pts
B 89-80 pts
C 79-70 pts
D 69-60 pts
E 59-50 pts
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
BEČVÁŘOVÁ, V. -- TAMÁŠ, V. -- DUDOVÁ, B. -- ZDRÁHAL, I. Integrační procesy agrárního sektoru. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 136 p. ISBN 978-80-7375-763-2.
BEČVÁŘOVÁ, V. Podstata a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2005. 68 p. ISBN 80-7157-911-4.
BEČVÁŘOVÁ, V. -- VINOHRADSKÝ, K. -- ZDRÁHAL, I. České zemědělství a vývoj cenového prostředí společného trhu EU. 1st ed. Brno: MZLU Brno, 2009. 70 p. Folia II, č.11. ISBN 978-80-7375-368-9.
BEČVÁŘOVÁ, V. Zemědělství v agrobyznysu. Základy agrární ekonomiky a politiky. Brno: MZLU, 2005. 62 p. ISBN 80-7157-891-6.
BLAŽKOVÁ, I. Vliv tržní struktury na tvorbu cen na parciálních trzích v rámci komoditních vertikál.  [CD-ROM]. In Mezinárodné vedecké dni 2008 "Konkurenceschopnosť a ekonomický rast: Európske a národné perspektívy". p. 100--106. ISBN 978-80-552-0061-3.
LECHANOVÁ, I. -- BEČVÁŘOVÁ, V. Možnosti využití analýzy cenové transmise pro posouzení vlivu tržní síly v potravinových vertikálách. 1st ed. Brno: PEF MZLU v Brně, 2006. 79 p. ISBN 80-86633-70-5.

Recommended:
BLAŽKOVÁ, I. Economic Performance Differentiation of the Processing Stage within the Commodity Chain. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2010. v. 56, no. 1, p. 25--31. ISSN 0139-570X.
BEČVÁŘOVÁ, V. -- ZDRÁHAL, I. Rozvoj zemědělství a venkova v evropském modelu agrární politiky - formování strategie v kontextu změn prostředí. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 132 p. ISBN 978-80-7375-771-7.
SVOBODOVÁ, E. -- BEČVÁŘOVÁ, V. -- VINOHRADSKÝ, K. Intenzivní a extenzivní využívání přírodních zdrojů zemědělství ČR. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 136 p. ISBN 978-80-7375-579-9.
REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. 3rd ed. Praha: Computer Press Praha, 2004. 258 p. ISBN 80-7226-571-7.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-ITS-IDS International Development Studies, full-time form, initial period SS 2018/2019
Programme C-INTS International Territorial Studies, full-time form, initial period SS 2018/2019
 
Course listed in previous semesters:
WS 2019/2020, WS 2018/2019, WS 2017/2018, SS 2016/2017, WS 2016/2017, WS 2015/2016 (and older)
Teaching place: Brno


Last modification made by Bc. Vít Karber on 04/15/2020.

Type of output: