Sylabus predmetu RRZEI - Základy evropské integrace (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRZEI
Název předmětu česky:
Základy evropské integrace
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Jaroslav Jetelina (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Amar Khairi (přednášející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
PhDr. Martin Petlach (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
9.00-10.50
Aula (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden
190
Čtvrtek11.00-12.50
Z9 (ČP II.)
M. Petlach
Cvičení
Sudý týden
35
Čtvrtek11.00-12.50Z9 (ČP II.)M. PetlachCvičeníLichý týden35
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem evropského integračního projektu, jeho fungováním a se současnými otázkami evropské integrace. Studenti tak získají přehled o historickém vývoji, institucionální struktuře a o základních politikách v rámci EU.
 
Obsah předmětu:
1.
Historie evropské integrace (dotace 4/2)
 
a.Počátky evropské integrace
b.
Vznik EU a další vývoj
c.
EU po Lisabonské smlouvě

2.Instituce EU (dotace 4/2)
3.
Rozšiřování EU (dotace 2/1)
4.
Vnitřní trh EU (dotace 2/1)
5.
Hospodářská a měnová unie (dotace 2/1)
6.
Veřejné finance v EU (dotace 2/1)
7.Justice a vnitro v EU (dotace 2/1)
8.
Zemědělská politika EU (dotace 2/1)
9.Regionální politika EU (dotace 2/1)
10.Dopravní politika EU (dotace 2/1)
11.
Environmentální politika EU (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
cvičení13 h
příprava na zkoušku
23 h
zpracování seminární práce50 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška, esej
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PITROVÁ, M. -- KRUTÍLEK, O. -- FIALA, P. Evropská unie. Brno: CDK, 2018. 805 s. ISBN 978-80-7325-450-6.
LACINA, L. -- STREJČEK, P. -- BLÍŽKOVSKÝ, P. Učebnice evropské integrace. 4. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2016. 359 s. ISBN 978-80-7485-104-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace P Podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Specializace VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 9. 1. 2020.

Typ výstupu: