Sylabus předmětu DP - Diplomová práce (FRRMS - LS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DP
Název v jazyce výuky: Diplomová práce / Diploma Thesis
Název česky: Diplomová práce
Název anglicky: Diploma Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (20 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 2/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: LS 2019/2020
Vyučující: Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Jan Caha, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Hušek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (zkoušející)
Martin Kovanič, MA, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c. (zkoušející)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (garant)
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (zkoušející)
PhDr. Martin Petlach (zkoušející)
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Michal Zourek, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: Diplomový seminář
 
Zaměření předmětu:
Vypracování diplomové práce a pravidelné konzultace s vedoucím práce. Diplomovou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou, při formulování a vědeckého přístupu k řešené problematice v rámci studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.Vypracování diplomové práce a pravidelné konzultace s vedoucím práce. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost rozpoznat a náležitě využít informační zdroje v relevantních oblastech.
-Schopnost řešit tvůrčím způsobem problémy v širších souvislostech.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška20 h5 h
     konzultace60 h0 h
Samostudium
     příprava prezentace30 h30 h
     zpracování projektů450 h525 h
Celkem560 h560 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání diplomové práce
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJak psát diplomovou práciČZUPraha199980-213-0494-4
ZKUBÁTOVÁ, H.Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručkaOlomoucUniverzita Palackého v Olomouci2007978-80-244-1589-5
ZGERŠLOVÁ, J.Vádemékum vědecké a odborné prácePrahaProfessional Publishing2009978-80-7431-002-7
ZBAILEY, S.Academic writing: a handbook for international studentsLondonRoutledge20060-415-38419-2
ZScience research writingLondonImperial College Press978-1-84816-309-6
ZThe essentials of academic writingNew YorkHoughton Mifflin Co.0-618-21599-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: