Sylabus předmětu JE1 - Angličtina 1, EI (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
JE1
Název předmětu česky: Angličtina 1, EI
Název předmětu anglicky:
English 1, EI
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, tutor, zkoušející)
PaedDr. Irena Ševčíková (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Obor
Ročník
Skupina
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Úterý
11.00-12.50
Q26
B-SI-EI
 
1
1
4
 
M. Grochal
Cvičení
Každý týden
24
Úterý13.00-14.50
Q26
B-SI-EI
 
1
1
2
 
CvičeníKaždý týden24
Úterý
15.00-16.50
Q26
B-II-ARI
1
3
Cvičení
Každý týden
20
Pátek
7.00-8.50
Q21
B-II-ARI
 
 
1
1
2
1
 
 
M. Grochal
Cvičení
Každý týden24
Pátek
9.00-10.50
Q44
B-SI-EI
 
 
1
1
2
3
 
 
M. GrochalCvičeníKaždý týden
24
Pátek
9.00-10.50
Q21
B-II-ARI
 
 
1
1
2
2
 
 
Cvičení
Každý týden
24
Pátek11.00-12.50Q44
Cvičení
Každý týden20
Pátek
11.00-12.50
Q21
B-SI-EI
 
 
1
1
2
1
 
 
CvičeníKaždý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvoj jazykových znalostí a dovedností studenta zaměřených na oblast informačních technologií. Student si prohloubí znalosti gramatických struktur, osvojí si klíčovou slovní zásobu z oblasti IT a seznámí se s různými odbornými texty.
 
Obsah předmětu:
1.
Počítačoví uživatelé (dotace 0/2)
 
a.
přítomný čas prostý a průběhový, stavová a dynamická slovesa

2.Architektura počítače (dotace 0/2)
 
a.minulý čas prostý a průběhový
předminulý čas

3.
Počítačové aplikace (dotace 0/2)
 
a.formy budoucího času: going to, present continuous, will/shall

4.
Periferní zařízení (dotace 0/2)
 
a.
předpřítomný čas
minulý čas

5.
Operační systémy (dotace 0/2)
 
a.
předpřítomný čas průběhový

6.
Grafická uživatelská rozhraní (dotace 0/2)
 
a.
druhý a třetí stupeň přídavných jmen

7.
Aplikační programy (dotace 0/2)
 
a.
modální slovesa must, have to, should

8.
Multimédia (dotace 0/2)
 
a.
modální slovesa must, may, might, can't

9.Sítě (dotace 0/2)
 
a.modální slovesa can, could, be able to

10.Internet (dotace 0/2)
 
a.
1. a 2. podmínková věta

11.Opakování (dotace 0/2)
 
a.
lekce 1-5

12.Opakování (dotace 0/2)
 
a.
lekce 6-10

13.Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.
zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 60 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Poslední výukový týden semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka do cvičení je povinná. Student si musí případnou absenci nahradit vypracováním písemné práce na zadané odborné téma.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Oxford English for Computing: Answer Book. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1996. 62 s. ISBN 0-19-457388-5.
GLENDINNING, E H. -- MCEWAN, J. Oxford English for Information Technology. Oxford: Oxford University Press, 2006. 222 s. ISBN 978-0-19-457492-1.
LATHAM-KOENIG, C. -- OXENDEN, C. New English File Intermediate Student's Book. Oxford University Press: Oxford, 2007. ISBN 978-0-194-51910-6.

Doporučená:
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 380 s. ISBN 05-2153-762-2.
ESTERAS, S R. Infotech English for Computer Users. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 0-521-7-0301-8.
HYNEK, J. Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech Czech-English dictionary of computer science and information technology. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2000. 518 s. ISBN 80-7238-070-2.
KŘÍŽ, J. Velký frekvenční slovník počítačů 2003. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2002. 510 s. ISBN 80-7225-094-9.
Anglicko-český, česko-anglický velký slovník: ...nejen pro překladatele. 3. vyd. Lingea, 2010. 1676 s. ISBN 978-80-87062-85-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor B-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 9. 2020.

Typ výstupu: