Course syllabus KE1 - Landscape Ecology I (FH - SS 2019/2020)


     Czech          English          


Course code:
KE1
Course title in Czech: Landscape Ecology I
Course title in English:
Landscape Ecology I
Semester:
SS 2019/2020
Mode of completion and number of credits: Exam (3 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
master continuing
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Course supervising department:
Department of Landscape Planning (FH)
Faculty: Faculty of Horticulture
Teachers:
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D. (examiner, instructor)
Ing. Zuzana Fialová (examiner, instructor)
Ing. Radim Klepárník (examiner, instructor)
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Ing. Darek Lacina (examiner, instructor)
Ing. Daniel Matějka, Ph.D. (examiner, instructor)
doc. Dr. Ing. Alena Salašová (examiner, instructor)
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
Prerequisites:
none
 
Timetable in this semester:
Day
From-tillRoom
Teacher
Entry
Frequency
Capacity
Thursday8.00-9.50
ZFC11 (Led)
P. KučeraLecture
Every week
36
Thursday11.00-11.50ZFC11 (Led)
Seminar
Every week
13
Thursday
12.00-12.50
ZFC11 (Led)
SeminarEvery week13
 
Aim of the course and learning outcomes:
The course is aimed at studying the problems of landscape ecological stability. Its aim is to combine the knowledge gained so far on the environmental performance space into a functional whole. Tuition is based on the typology of ecological units in the countryside biogeographic differentiation geobiocenological conception and tracking of their dynamics over time. This follows the Ecology I and II, Phytosociology, Theory of landscape, Landscaping I. and II., Forestry, Geobiocoenology, Landscape planning etc.
 
Course content:
1.Stress Theory (allowance 6/2)
 
a.
adaptation syndrome, stress, compensation
b.
Homeostasis
c.
Homeorhesis
d.Succession and climax

2.Biogeographic differentiation of the landscape (allowance 6/2)
 
a.
Provinces, bioregion, biochore
b.
geobiocoene type theory, types of groups geobiocoene

3.
Landscape stability (allowance 6/0)
 
a.
Framework of ecological stability
b.
Territorial system of ecological stability of landscape
c.
Continuum, gradient and land zoning
d.
Bionomic strategies, types of succession

4.
Biotechnical control methods of erosion (allowance 4/4)
 
a.
Water erosion
b.
Wind erosion

5.
Landscape character protection (allowance 0/0)
 
a.
Landscape character assessment methods in the Czech Republic
b.Primary and secondary structure of the landscape
c.Quantification analysis of landscape structure

Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture
28 h
practice
14 h
field work
10 h
consultation
2 h
project work
10 h
elaboration and execution of projects
10 h
writing of seminar paper
10 h
Total
84 h
 
Assessment methods:
Credit of course topics. Seminary work on the topic "Landscape Ecology" in the selectit area of 5000 hectare. Grafic examination - submission of a project, defence.

Assessment methods: 1. evaluation of participation in seminars (20 % of the total mark); 2. submission of a project (30 % of the total mark); 3. defence and presentation of a project (50% of the total mark)
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
KOVÁŘ, P. -- MADĚRA, P. Adapting landscapes and response to global ecological change. Journal of landscape ecology. 2010. v. 3, no. 2, p. 5--6. ISSN 1803-2427.
BUČEK, A. -- MACHAR, I. -- KOVAŘÍKOVÁ, D. -- FABÍKOVÁ, L. -- POPRACH, A. Aplikace krajinné ekologie v environmentálním hodnocení antropogenních vlivů na krajinu. Případová studie Krajinně-ekologické aspekty projektu "Kanál Dunaj-Odra-Labe" na území České republiky. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 87 p. ISBN 978-80-244-3949-5.
KOVÁŘ, P. Ekosystémová a krajinná ekologie. 1st ed. Karolinum, 2018. 169 p. ISBN 978-80-246-2788-5.
KOVÁŘ, M. -- BUČEK, A. Geobiocenologické podklady a tvorba ekologické sítě v urbanizovane krajině. Dissertation thesis. MENDELU Brno, 2011. 126.
KOLEJKA, J. Nauka o krajině: geografický pohled a východiska. Praha: Academia, 2013. 440 p. ISBN 978-80-200-2201-1.
CULEK, M. -- GRULICH, V. -- LAŠTŮVKA, Z. -- DIVÍŠEK, J. et al. Biogeografické regiony České republiky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 447 p. ISBN 978-80-210-6693-9.
CULEK, M. -- GRULICH, V. -- LAŠTŮVKA, Z. -- DIVÍŠEK, J. Biogeografické regiony České republiky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 447 p. ISBN 978-80-210-6693-9.

Recommended:
KOLEJKA, J. Přírodní krajiny České republiky: katalog typů přírodních krajin. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 359 p. ISBN 978-80-210-6660-1.
Ambros, Z. et al., Ekologicko-cenotické charakteristiky rostlin, Brno: učební texty MZLU, 1996
Bínová, L. et al., Metodický postup vymezování biochor pro návrh regionálního ÚSES ČR, Brno: účelový tisk MŽP ČR, AteliEr, 1995
Bínová, L. et al., Nadregionální a regionální ÚSES ČR, Praha: MŽP ČR a MMR ČR, Územně-technický podklad, 1997, http://www.egis.cz
Buček, A. et al., Geobiocenologie II. , Brno: učební texty MZLU, 1999
Culek, M. et al., Biogeografické členění ČR, Praha: Enigma, 1995
Löw, J. et al., Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability krajiny, Brno: Doplněk, 1995
Matějka D. Rekultivace a revitalizace - ekologie obnovy. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
Mikyška, R. et al., Geobotanická mapa ČSSR 1:200000, In Vegetace ČSSR. Praha: Řada 1, sv.2, Academia, 1969

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-LA-LA Landscape Architecture, full-time form, initial period WS 2019/2020
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Lednice


Last modification made by Josef Knézlík on 11/12/2019.

Type of output: