Course syllabus AKP - Atelier of Landsccpe Planing (FH - SS 2019/2020)


     Czech          English          


Course code:
AKP
Course title in Czech:
Atelier of Landsccpe Planing
Course title in English:
Atelier of Landsccpe Planing
Semester: SS 2019/2020
Mode of completion and number of credits:
Exam (10 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/10 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
master continuing
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Course supervising department:
Faculty:
Teachers: Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D. (instructor, lecturer)
Ing. Zuzana Fialová (instructor, lecturer)
Ing. Radim Klepárník (instructor, lecturer)
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Ing. Darek Lacina (instructor, lecturer)
Ing. Daniel Matějka, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
doc. Dr. Ing. Alena Salašová (examiner, instructor, lecturer)
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D. (instructor, lecturer)
Prerequisites:
 
Timetable in this semester:
Day
From-till
Room
Teacher
Entry
Frequency
Capacity
Friday
8.00-17.50ZFC21 (Led)
Seminar
Every week
12
Friday
8.00-17.50
ZFC11 (Led)
P. Kučera, B. Dohnalová, Z. Fialová, R. Klepárník, D. Lacina, D. Matějka, J. Sedláček
Seminar
Every week12
 
Aim of the course and learning outcomes:
The aim is to develop teaching studio work in the field of landscape planning. The project deals with the territo of the municipality of the basic question the "concept of landscape structure".

Particular emphasis is placed on protection and restoration composed landscape.
 
Course content:
1.
Landscape plan in the selected area (allowance 0/0)
 
a.
This topic has been innovated in the frame of the project No.CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendance
field work60 h
consultation
20 h
project work
50 h
studio critique
30 h
preparation of presentation
50 h
elaboration and execution of projects70 h
Total
280 h
 
Assessment methods:
Credit of course topics. Studio work on the topic "Landscape Planning" in the selected area. Grafic examination - submission of a project, defence.

Assessment methods: 1. evaluation of participation in partial evaluation (20 % of the total mark); 2. submission of a project (30 % of the total mark); 3. defence and presentation of a project (50% of the total mark)
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
VOREL, I. -- KUPKA, J. et al. Aktuální otázky ochrany krajinného rázu. 1st ed. Praha: ČVUT Praha, 2010. 184 p. ISBN 978-80-01-04537-4.
SALAŠOVÁ, A. -- FLEKALOVÁ, M. -- TIKKANEN, J. -- LYNCH, C. -- VAN DER LINDE, D. Collaborative Planning Package.  [online]. URL: http://www.oamk.fi/entracop/copack.
SALAŠOVÁ, A. Definovanie cieľovej kvality krajiny - námety a postoje z hľadiska medzinárodných skúseností. In JANČURA, P. Človek - krajina - kultúra: Implementácia Európskeho dohovoru o krajine. Cieľová kvalita krajiny. 1st ed. Banská Bystrica: Slovenská agentura životního prostředí, 2005, p. 20--23.
SALAŠOVÁ, A. Designed landscapes - the past, present, and future. 4D. 2008. no. 11, p. 38--43. ISSN 1787-6613.
BUČEK, A. -- SALAŠOVÁ, A. -- MADĚRA, P. -- PACKOVÁ, P. -- DRESLEROVÁ, J. Ekologie krajiny a krajinné plánování. 14. 9. 2006 - 16. 9. 2006, Lednice (CZ).
SALAŠOVÁ, A. -- KUČERA, P. -- STRÁNSKÝ, M. -- VYBÍRAL, J. Fórum o krajině. 14. 10. 2010, Lednice (CZ).
KUČERA, P. -- KULIŠŤÁKOVÁ, L. -- SALAŠOVÁ, A. Indikátory kvality krajinného prostředí. Acta horticulturae et regiotecturae: vedecký časopis pre záhradnictvo, krajinné inženierstvo, architektúru a ekológiu = the scientific journal for horticulture, landscape and ecology. 2010. v. 13, no. mimořádné, p. 8--14. ISSN 1335-2563.
KUČERA, P. -- SALAŠOVÁ, A. -- ŠTĚPÁN, M. et al. Krajinný plán Mikulovska -- Falkensteinska. In DRESLEROVÁ, J. -- PACKOVÁ, P. Ekologie krajiny a krajinné plánování. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2006, p. 64--68. ISBN 80-86386-82-1.
SALAŠOVÁ, A. -- KUČERA, P. -- STRÁNSKÝ, M. -- VYBÍRAL, J. Management kulturní krajiny. 15. 10. 2010, Lednice (CZ).
KUČERA, P. -- FLEKALOVÁ, M. -- SEDLÁČEK, J. Koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území: certifikovaná metodika. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 46 p. ISBN 978-80-7509-407-0.
SALAŠOVÁ, A. Nauka o krajině I. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 175 p. ISBN 978-80-7509-185-7. URL: http://www.e-mendelu.cz/gallery/8/2449-ucebnice_nauka_o_krajine_i.pdf
SALAŠOVÁ, A. Nauka o krajině II. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 247 p. ISBN 978-80-7509-186-4.

Recommended:
NEPOMUCKÝ, P. -- SALAŠOVÁ, A. Krajinné plánování. Praha: MŽP, 1996. 100 p. PHARE. ISBN 80-7078-371-0.
SALAŠOVÁ, A. Krajinný plán - nástroj preventívnej ochrany krajiny. Zahrada - park - krajina: odborný časopis oboru zahradní a krajinářská tvorba. 2003. v. 13, no. 3, p. 13--15. ISSN 1211-1678.
SALAŠOVÁ, A. Landscape planning in the Czech Republic. In The 9th International Conference of Horticulture. 2nd ed. Lednice: 2001, p. 601--606. ISBN 80-7157-524-0.
HORSÁKOVÁ, E. -- KUČERA, P. -- SALAŠOVÁ, A. Management světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 14. 12. 2007, Lednice (CZ).
KUČERA, P. -- SALAŠOVÁ, A. Urbanistická studie - nástroj péče o historicky cenný krajinářský areál. In KREJČIŘÍK, P. Krajinářská architektura a proměny historických prostorů. 1st ed. Lednice: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004, p. 18--27. ISBN 80-7157-823-1.
DOHNALOVÁ, B. -- KUČERA, P. -- FIŘTOVÁ, B. Metodika identifikace kulturních artefaktů v krajině. Brno: Mendelova univerzita, 2015. 296 p. ISBN 978-80-7509-382-0.
KUČERA, P. -- STRÁNSKÝ, M. -- WEBER, M. -- SALAŠOVÁ, A. -- ŠARAPATKA, B. et al. Úmluva o krajině = Landscape inconvenience : důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 183 p. ISBN 978-80-7375-967-4.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-LA-LA Landscape Architecture, full-time form, initial period WS 2019/2020
 
Course listed in previous semesters: SS 2018/2019, SS 2017/2018, SS 2016/2017, SS 2015/2016, SS 2014/2015, SS 2013/2014 (and older)
Teaching place:
Lednice


Last modification made by Josef Knézlík on 11/12/2019.

Type of output: