Sylabus predmetu ZPFL - Zahradnická produkce pro floristy (ZF - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZPFL
Název předmětu česky: Zahradnická produkce pro floristy
Název předmětu anglicky: Horticulture Production for florists
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
doc. Dr. Ing. Petr Salaš (garant)
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
12.00-13.50
ZFEM (Mend)
R. Vlk
Přednáška
Každý týden
34
Středa
14.00-15.50ZFEM (Mend)R. VlkCvičení
Každý týden
13
Středa
16.00-17.50ZFEM (Mend)R. VlkCvičení
Každý týden
13
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy produkčního zelinářství a okrasného zahradnictví. Budou představeny základy pěstebních technologií, množení, dopěstování, realizace výpěstků, základní sortiment. Základní témata produkce zeleniny, květin a okrasných dřevin (vč. trvalek).
 
Obsah předmětu:
1.
Rozdělení a význam, současný stav zelinářství, květinářství a okrasného školkařství v ČR a ve světě. (dotace 2/2)
2.
Půdní a klimatické předpoklady pro produkci, nároky na výživu, ochranu, podmínky pěstování ve volné půdě a ve sklenících, pěstební oblasti. (dotace 2/2)
3.
Množení, požadavky na odrůdy, šlechtění, sortimenty. (dotace 2/2)
4.
Pěstitelské postupy -- výsev, výsadba, ošetřování, sklizeň, posklizňová a tržní úprava výpěstků. (dotace 4/4)
5.
Zeleniny a květiny pro venkovní stanoviště (letničky, dvouletky, trvalky, cibulnaté a hlíznaté květiny). (dotace 4/4)
6.
Zeleniny a květiny, pěstované pod sklem. (dotace 2/2)
7.Květiny v nádobách, k řezu, na sušení. (dotace 2/2)
8.
Okrasné dřeviny a trvalky v zahradnické produkci. (dotace 4/4)
9.
Okrasné rostliny vhodné pro rychlení a přirychlování (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
odborná exkurze
8 h
konzultace
10 h
příprava na zkoušku40 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test4 h
zpracování seminární práce30 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Splnění požadavků na udělení zápočtu: účast na cvičení v souladu s platným SZŘ - min 80 %, zápočtový test (min.75 %),zpracování a prezentace seminární práce na zadané téma v rozsahu 10 stran textu bez příloh. Konečnou podmínkou ukončení předmětu je absolvování ústní nebo písemné zkoušky (min. na 80%) z probraného učiva a doporučené literatury.


 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PETŘÍKOVÁ, K. -- HLUŠEK, J. -- KOUDELA, M. -- MALÝ, I. -- POKLUDA, R. -- LOŠÁK, T. -- RYANT, P. -- ŠKARPA, P. -- ROD, J. -- JÁNSKÝ, J. -- POLÁČKOVÁ, J. Zelenina - pěstování, výživa, ekonomika. 1. vyd. Praha: ProfiPress, 2012. 191 s. ISBN 978-80-86726-50-2.
VÍT, J. a kol. Květinářství. 3. vyd. Praha: Květ, 2001. 439 s. ISBN 80-85362-41-4.
VOTRUBA, R. Skleníkové květiny k řezu. Praha: SZN, 1980. 238 s.
VANĚK, V. a kol. Výživa zahradních rostlin. 1. vyd. Praha: Academia, 2012. 568 s. ISBN 978-80-200-2147-2.
WALTER, V. Rozmnožování okrasných stromů a keřů. Praha: Brázda, 2011. 312 s. ISBN 978-80-209-0385-3.
VILÍM, S. -- KŘESADLOVÁ, L. Dvouletky a letničky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 95 s. 1. ISBN 80-251-0242-4.
PROCHÁZKA, S. -- ŠEBÁNEK, J. -- KREKULE, J. -- MACHÁČKOVÁ, I. Fyziologie rostlin. Praha: Academia, 1998. 484 s. ISBN 80-200-0586-2.
RAUSCH, A. Lexikon růží: odrůdy, původ, použití, ošetřování. 1. vyd. Dobřejovice: Rebo Productions, 2004. 283 s. ISBN 80-7234-377-7.
Floriculture: principles and species. 2. vyd. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 1023 s. ISBN 0-13-046250-0.
The flower farmer: an organic grower's guide to raising and selling cut flowers. White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub., 266 s. ISBN 978-1-933392-65-3.
POKLUDA, R. Pěstujeme zeleninu. 1. vyd. Praha: Temi CZ sro., 2009. 140 s. ISBN 978-80-87156-36-0.
OBDRŽÁLEK, J. -- TRUHLÁŘ, V. -- KALOUŠ, K. Česká technická norma ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecné ustanovení a ukazatele jakosti. Průhonice: Svaz školkařů ČR, 2001. 33 s.
ANONYMUS, A. ČSN 464902-1. Výpěstky okrasných dřevin. Praha: ČNI, 2001. 33 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-FT-FT Floristická tvorba, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 12. 11. 2019.

Typ výstupu: