Sylabus předmětu RRMIEA - Mikroekonomie v AJ (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRMIEA
Název předmětu česky:
Mikroekonomie v AJ
Název předmětu anglicky: Microeconomics in English
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: ne Mikroekonomie
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
9.00-10.50Z11 (ČP II.)L. GregaPřednáška
Každý týden
45
Čtvrtek
11.00-12.50
Z11 (ČP II.)
E. T. QuarteyCvičeníKaždý týden45
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytuje systematické poznání základní mikroekonomické teorie, a tak vytváří teoreticko-metodologické předpoklady pro studium navazujících aplikačních disciplín jako je podniková ekonomika, enviromentální ekonomika, odvětvová ekonomika, regionální ekonomika apod. Rozbory chování ekonomických subjektů v rámci dokonale i nedokonale konkurenčních tržních struktur vychází především z neoklasického přístupu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do Mikroekonomie (dotace 8/0)
 
a.
Ekonomie a mikroekonomie
b.
Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus
c.
Základní koncepty v mikroekonomii

2.
Spotřebitelské chování a poptávka (dotace 8/0)
 
a.
Užitečnost, preference a optimum spotřebitele
b.
Poptávka a jej determinanty

3.
Chování firem a nabídka (dotace 8/0)
 
a.
Technológie a produkce
b.
Náklady
c.
Nabídka a jej determinanty

4.
Trh výrobku a služeb (dotace 8/0)
 
a.
Dokonala konkurence
b.Monopol
c.
Monopolistická konkurence
d.
Oligopol

5.
Trh výrobních faktorů (dotace 8/4)
 
a.
Nabídka a poptávka na trzích s výrobními faktory
b.
Trh práce
c.
Trh kapitálu
d.Trh s půdou

6.
Všeobecná rovnováha (dotace 8/0)
 
a.
Efektívnost ve výrobě
b.
Efektívnost ve směně
c.
Maximalizace blahobytu

7.
Role státu v tržní ekonomice (dotace 8/0)
 
a.
Tržní selhání
b.
Základní formy státní ingerence

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
20 h
cvičení28 h
0 h
příprava na zkoušku
72 h80 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
43 h
příprava na průběžný test
30 h
25 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, kde student prokazuje systematickou znalost problematiky v rozsahu daném sylabem předmětu, která se skládá ze tří otevřených otázek. Úspěšné složení zkoušky vyžaduje dosažení alespoň 60% úspěšnosti tohoto testu. V případě, že je v písemném testu student hodnocen v rozpětí 50-59,9%, má možnost zúčastnit se ústní části zkoušky.

První podmínkou účasti na zkoušce je úspěšné získání zápočtu. Student získává zápočet na základě úspěšného vykonání závěrečného zápočtového testu (minimální hodnocení 50%) a minimálně 80% účasti na cvičeních. Zápočtový test sestává ze 4 příkladů, které odpovídají obsahové náplní cvičení.

Účast na přednáškách je povinná, alespoň 80% účast na přednáškách je druhou podmínkou účasti na zkoušce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PARKIN, M. Microeconomics. 6. vyd. Boston: Addison Wesley, 501 s. ISBN 0-321-21071-9.
FRANK, R H. Microeconomics and behavior. New York: McGraw-Hill, 1991. 26 s. ISBN 0-07-021870-6.

Doporučená:
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.
VARIAN, H R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 8. vyd. New York: W.W. Norton & Co., 739 s. ISBN 978-0-393-93424-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: