Sylabus predmetu RPJVAA - Rozvojové problémy JV Asie v AJ (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RPJVAA
Název předmětu česky:
Rozvojové problémy JV Asie v AJ
Název předmětu anglicky: Development Problems in SE Asia in English
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (cvičící, přednášející)
PhDr. Martin Petlach (cvičící, přednášející)
Mgr. Runya Qiaoan, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Rozvojové problémy JV Asie
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek9.00-10.50Aula (ČP II.)není určenPřednáška
Každý týden
190
Pátek
11.00-12.50
Aula (ČP II.)
není určenCvičeníKaždý týden150
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s regionální geografií Jihovýchodní Asie, historií, důsledky studené války, politikami a rozvojev v 90-tých letech, ekonomickou krizí 1997-8, demografickými aspekty rozvoje, migračními trendy, remitencemi, environmentálními omezeními rozvoje, současnými trendy ekonomického rozvoje, rozvojovými cíli tisíciletí v Jihovýchodní Asii.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod, podmínky (dotace 2/2)
2.
Regionální geografie Jihovýchodní Asie (dotace 2/0)
3.
Koloniální a post-koloniální období v Jihovýchodní Asii, důsledky Studené války v regionu (dotace 2/4)
4.Politika a rozvoj v 90. letech, ekonomická krize 1997-8 v regionu (dotace 2/2)
5.
Současné trendy ekonomického rozvoje (dotace 2/2)
6.
Rozvojové cíle tisíciletí v Jižní a Jihovýchodní Asii (dotace 2/2)
7.
Indie a Jihovýchodní Asie (dotace 2/2)
8.
Čína a Jihovýchodní Asie (dotace 2/2)
9.
Shrnutí aktuální rozvojových problémů (dotace 2/2)
10.Security threats in Southeast Asia (dotace 2/2)
11.
Case studies from Southeast Asia (dotace 2/2)
12.Political systems (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
26 h
seminář
4 h
konzultace
12 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test10 h
příprava prezentace
16 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
mid-term (40 %) and final (60 %) exams
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
South-East Asia: a political profile. 2. vyd. Nw York: Oxford University Press, 2005. 454 s. ISBN 0-19-551757-1.
RAMESH, M. -- ASHER, M G. Welfare capitalism in Southeast Asia: social security, health, and education policies. New York: Palgrave Macmillan, 2000. 217 s. ISBN 978-03-1223-016-6.
RIGG, J. Southeast Asia: the human landscape of modernization and development. London: Routledge, 2003. 386 s. ISBN 0-415-25639-9.
ROBISON, R. The political economy of South-East Asia: conflicts, crises and change. 2. vyd. Melbourne: Oxford University Press, 2001. 316 s. ISBN 0-19-551349-5.

Doporučená:
ADB: Asian Development Outlook 2008. URL: http://www.adb.org
GREENOUGH, P.; LOWENHAUPT, A. Nature in the Global South. Environmental Projects in South and Southeast Asia. Durban: Duke University Press, 2003.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Typ výstupu: