Sylabus předmětu PPRZA - Politické procesy rozvojových zemí v AJ (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PPRZA
Název předmětu česky:
Politické procesy rozvojových zemí v AJ
Název předmětu anglicky:
Political Processes in Developing Countries in English
Semestr: LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Amar Khairi (cvičící)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Michal Zourek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Politické procesy rozvojových zemí
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
13.00-14.50
Z8 (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden
30
Pátek
13.00-14.50
Z8 (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Obecné seznámení s politickými procesy rozvojových zemí a s územními aspekty komplexní vývojové souvztaž-nosti přírodní, demografické a společenské sféry s jejich sférou politickou. Následný přehled a interaktivní rozbor geopolitických aspektů současných globálních i regionálních problémů rozvojových zemí. Vystižení obecné souvztažnosti politických procesů a rozvoje zemí rozvojového světa v konkrétních projevech. V tomto rámci rozvíjet schopnost průběžného hodnocení pozice České republiky vůči rozvojovému světu v procesu globalizace a v nově se konstituující světové geopolitické situaci.
 
Obsah předmětu:
1.Geografické aspekty politických procesů rozvojových zemí obecně (dotace 2/2)
 
a.
Politická geografie a geopolitika rozvojových zemí
b.
Prostorové aspekty vzniku a vývoje politické sféry rozvojových zemí
c.
Politickogeografické aspekty státu a dalších politických jevů rozvojového světa

2.
Vývojová souvztažnost přírodní, demografické a společenské sféry rozvojových zemí se sférou politickou (dotace 4/4)
 
a.Přírodní aspekty politických procesů rozvojových zemí
b.
Demografické aspekty politických procesů rozvojových zemí
c.
Ekonomické aspekty politických procesů rozvojových zemí
d.
Sociální a kulturní aspekty politických procesů rozvojových zemí
e.Mocenské aspekty politických procesů rozvojových zemí

3.
Globální a regionální souvztažnost politických procesů vyspělých a rozvojových zemí (dotace 6/6)
 
a.
Role rozvojových zemí v geopolitické situaci a tendencích současného světa
b.
Politické procesy rozvojových zemí ve vztahu k jednotlivým vyspělým regionům světa
c.
Politické procesy rozvojových zemí ve vztahu k České republice

4.Typologie a regionalizace politických procesů rozvojových zemí (dotace 8/8)
 
a.
Typologie politických procesů rozvojových zemí
b.
Regionalizace politických procesů rozvojových zemí
c.Hlavní aktuální politické procesy rozvojových zemí
d.Regionální velmoci v rozvojovém světa
e.
Integrační a dezintegrační aspekty politických procesů rozvojových zemí
f.
Politické procesy a rozvoj zemí rozvojového světa

5.
Regionální přehled politických procesů rozvojových zemí a vybrané problémy (dotace 8/8)
 
a.Politické procesy rozvojových zemí Asie
b.
Politické procesy rozvojových zemí Afriky
c.Politické procesy rozvojových zemí Ameriky
d.
Politické procesy rozvojových zemí Austrálie a Oceánie
e.
Politické procesy rozvojových zemí ve vztahu k mezinárodním prostorům
f.
Prognózy politických procesů rozvojových zemí
g.
Vybrané problémy politických procesů rozvojových zemí

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
26 h
seminář
2 h
konzultace
12 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test10 h
příprava prezentace
16 h
zpracování seminární práce
22 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet na základě zpracovaných protokolů a prezentací, písemná a ústní zkouška (6 kreditů). Studenti jsou hodnoceni průběžně během celého semestru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Baar, V., Rumpel, P., Šindler, P.: Politická geografie. Ostrava: Přír. fakulta Ostravské univerzity, 1996
Cesar, J. a kol.: Ozbrojené síly a politické problémy rozvojových zemí. Praha: orientální ústav ČSAV, 1987. 144 s.
Dvořák, L.: Rozpory a konflikty v rozvojovém světě. Praha: Svoboda, 1987. 418 s.
Liščák, V., Fojtík, P.: Státy a území světa. Praha: Libri, 1998
Robovská, H., Harrerová, Š: Anglická čítanka z reálii rozvojových zemí. Praha: SPN, 1973. 123 s.
Šindler, P.: Základy politické geografie. Ostrava: Pedag. fakulta, 1986
Taylor, P.J.: Political Geography. New York: Longman Scientific & Technical, 1989
Westing, A. H.: Disarmament, environment, and development and their relevance to the least developed countries. New York: United Nations, 1991. 108 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Typ výstupu: