Sylabus predmetu EUA - Evropská unie v AJ (FRRMS - LS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EUA
Název předmětu česky:
Evropská unie v AJ
Název předmětu anglicky: European Union in English
Semestr:
LS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jaroslav Jetelina (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Amar Khairi (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
PhDr. Martin Petlach (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Středa12.00-13.50Z3 (ČP II.)
není určen
PřednáškaKaždý týden
30
Středa14.00-15.50
Z3 (ČP II.)
není určenCvičení
Lichý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět vyjasní studentům úlohu Evropské unie nejen v samotné EU, ale i v politickém i ekonomickém uspořádání světa. Přednášky budou rozděleny do několika tématických okruhů. Jednotlivé bloky si kladou za cíl vysvětlit počátky vzniku Evropských společenství, teoretické a paradigmatické přístupy k rozvoji ES/EU, institucionální uspořádání, nástroje a uspořádání vybraných politik a způsoby rozhodování v současné EU. Pozornost bude také věnována současným trendům v EU, eurozóně a vztahům Společenství s jinými regiony ve světě.
 
Obsah předmětu:
1.
Historie a vývoj evropské integrace (dotace 4/2)
2.
Rozšiřovací vlny ES/EU a jejich dopad na charakter integrace (dotace 4/2)
3.Instituce a rozhodování v ES/EU (dotace 4/2)
4.Ekonomika ES/EU (dotace 4/2)
5.
Budování společné měny (dotace 4/2)
6.
EU jako globální hráč (dotace 4/2)
7.
Regionální politika EU (dotace 4/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení14 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
zpracování seminární práce
15 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Splnění úkolu samostatně nebo ve skupině, zápočtový test (?), písemná zkouška (4x otevřená otázka a 10x testová otázka)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BALE, T. European politics: a comparative introduction. 3. vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. 461 s. ISBN 978-0-230-36294-9.
CAMERON, F. An introduction to European foreign policy. 2. vyd. London: Routledge, 2012. 293 s. ISBN 978-0-415-59923-8.
Economics of monetary union. 10. vyd. Oxford: Oxford University Press, 267 s. ISBN 978-0-19-968444-1.
HOLLAND, M. -- DOIDGE, M. Development policy of the European Union. 1. vyd. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 277 s. ISBN 978-0-230-01989-8.
LACINA, L. -- FIDRMUC, J. -- RUSEK, A. Economic Performance of European Union: Issues, Trends and Policies. 1. vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008. 262 s. ISBN 978-0-230-22227-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 11. 11. 2019.

Typ výstupu: