Sylabus predmetu OM - Optimalizační metody (PEF - ZS 2020/2021)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OM
Název v jazyce výuky: Optimalizační metody
Název česky: Optimalizační metody
Název anglicky: Optimization Methods
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2020/2021
Vyučující: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Naučit se formulovat, řešit a interpretovat modely typických rozhodovacích situací pomocí základních metod operačního výzkumu.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia optimalizačních metod. (dotace 4/4)
 
a.Základní pojmy operačního výzkumu.
b.Klasifikace optimalizačních metod a jejich charakteristika.

2.Lineární programování. (dotace 10/10)
 
a.Formulace obecné úlohy LP a její vlastnosti, geometrická a ekonomická interpretace řešení.
b.Simplexová metoda.
c.Princip duality.
d.Dopravní úloha.
e.Přiřazovací problém.

3.Vícekriteriální rozhodování. (dotace 4/4)
 
a.Vícekriteriální hodnocení variant.
b.Vícekriteriální programování.

4.Teorie her. (dotace 6/6)
 
a.Konfliktní rozhodovací situace.
b.Maticové hry.

5.Optimální řízení zásob. (dotace 2/2)
6.Modely hromadné obsluhy. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen podle charakteru problému zvolit vhodnou metodu a problém vyřešit
-Student si osvojí základní terminologii operačního výzkumu a s její pomocí umí popsat postup řešení daného problému.
-Student umí správně sestavit matematický nebo grafický model řešeného problému.
-Student umí srozumitelně interpretovat výsledek řešení problému.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test14 h
     zpracování projektů14 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, která probíhá písemnou formou. Písemná práce obsahuje čtyři příklady a jednu teoretickou otázku. Za zpracování každého příkladu i za odpověď na teoretickou otázku je možno získat 0 - 10 bodů. K úspěšnému vykonání zkoušky je třeba získat nejméně 25 bodů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHOLOUBEK, J.Ekonomicko-matematické metodyBrnoMendelova univerzita v Brně2010978-80-7375-411-2
ZJABLONSKÝ, J.Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodováníPrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-44-3
DTYC, O.Operační výzkum Skripum PEF MZLU, 124 stran, ISBN 80-7157-726-XBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200380-7157-726-X
DSTEVENSON, W J. -- OZGUR, C.Introduction to management science with spreadsheetsBostonMcGraw-Hill/Irwin2007978-0-07-299066-9
DSTEVENSON, W J.Operations managementBostonMcGraw-Hill20050-07-111218-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 11. 2019.

Typ výstupu: